Lobzy a Letná

Začátek stezky: Masarykova 589/150

První objekt: C15–589 Soubor nájemních domů Stavebního a bytového družstva pro stavbu rodinných a dělnických domů v Plzni-Doubravce

Václav Fiala, 1932

MHD: Pietas (TROL 11, 19)

GPS: 49.7482617N, 13.4133164E

Podobně jako Doubravka a několik dalších obcí v předpolí Plzně se k městu roku 1924 připojily i Lobzy. Mimo jádro původně zemědělské vsi zaznamenaly dynamický rozvoj nové lokality Vyšehrad, Petřín či Letná. Poslední jmenovaná čtvrť začala vznikat na sklonku 19. století v severní výspě lobezského katastru podél hlavního tahu na Prahu východně od řeky Úslavy. Obytné domy a soubory doplňovaly menší výrobní podniky, jež se přidaly ke starším průmyslovým provozům v širším okolí na obou březích řeky. Do území podél Jateční ulice v sousedství seřaďovacího nádraží a poblíž městských jatek město v meziválečné době soustředilo část své tehdejší sociální výstavby. 

Různorodý charakter území se odráží i v obsahu stezky. Na někdejší funkci části Jateční ulice upomíná dvojice dožívajících staveb odsouzených k zániku – pavlačový obytný dům pro chudé a bytový dům s mateřskou školou (ostatní z téměř dvou desítek budov padly za oběť ničivému náletu na jaře 1945). Stezka zahrnuje i soubor obecních nouzových domků, které vznikly v závěru dvacátých let minulého století při Dlouhé ulici. Představuje rovněž továrnu na čokoládu, oplatky a cukroví Kornfeld & Anders, továrnu na papír i lepenku, již neexistující tržnici masa v areálu jatek, modernistickou úpravu rodinné a správní vily firmy Eisner & Levit, rodinný dům vrchního inspektora městských sadů Valenina Čočka a další vybrané obytné stavby.