Světovar, Petřín a okolí Homolky

Začátek stezky: Koterovská 777/150

První objekt: C16–777 Soubor budov Českého plzeňského pivovaru

Müller & Kapsa, 1912

Zástavba někdejšího Pražského Předměstí východně od tehdejší Nepomucké třídy dostoupila k vrchu Homolka až ve třicátých letech minulého století. Již před první světovou válkou však v blízkosti železniční dráhy z Chebu do Vídně, bezprostředně za tehdejší hranicí města, vznikly zárodky menších čtvrtí s vlasteneckými přízvisky Vyšehrad a Petřín. Ještě na území města byl přibližně v téže době vybudován areál Českého plzeňského pivovaru (známého pak jako Světovar). Pravidelné bloky Petřína záhy dosáhly Koterovské ulice naproti pivovaru. Jak Petřín, tak Vyšehrad nicméně zůstaly coby ostrovy oddělené od „těla“ předměstí až do padesátých let, kdy započala výstavba sídliště Slovany. Nic na tom nezměnila ani výstavba nové tramvajové vozovny v ose Slovanské aleje nedaleko pivovaru v první polovině čtyřicátých let.

Kromě zmíněných průmyslových a technických realizací stezka zájemcům předkládá také petřínskou sokolovnu a průřez dobovou obytnou výstavbou. Do ní patří rodinné domy a soubory spíše skromných řadových domků na Petříně, funkcionalistický trojdům pro zaměstnance Elektrických podniků města Plzně, blok rodinných domů a dvojdomů v mírném svahu Homolky i velkorysá vila majitele kamenických závodů a žulových kamenolomů Jana Kokošky na samém konci stezky.