Bolevec, Zavadilka a Košutka

Začátek stezky: Plaská 200/62

První objekt: C17–200 Kaple sv. Vojtěcha v Bolevci

Robert Örley, 1920

MHD: Okounová (TRAM 1)

Okounová 4 (BUS 30)

GPS: 49.7808464N, 13.3833339E

Dynamický rozvoj, který Plzeň od poslední třetiny 19. století zaznamenávala zejména díky úspěchu zdejších průmyslových podniků, se odrážel i v rozmachu příměstských obcí. Jednou z nich byl i Bolevec severně od Plzně. V rozvoji původně zemědělské vsi sehrály důležitou úlohu industriální provozy v jejím okolí – například pískovcové lomy a cihelny na Košutce, pivovar Prior či zkušební střelnice a později muniční továrna Škodových závodů na Orlíku. Prudký růst počtu obyvatel v oblasti vedl například k založení samostatného hřbitova v roce 1903 nebo k vybudování velkorysé novostavby Masarykovy školy na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. Ohniska nové zástavby však nevznikala jen u jádra obce, ale také u hranic jejího katastru na Košutce a na Zavadilce, přibližně v polovině cesty do vilové čtvrti na Lochotíně.

Právě tyto dvě lokality tvoří spolu s Bolevcem prostorové těžiště stezky. Urbanistickou strukturu těchto tří oblastí těžce zasáhla výstavba několika obytných celků Severního Předměstí v sedmdesátých a osmdesátých letech, která s sebou nesla řadu demolic. Stezka, jejíž trasa mezi Zavadilkou a Košutkou prochází lochotínským sídlištěm, tak přibližuje zasutou vrstvu architektury a stavební kultury, kterou upozadila a částečně přepsala novější výstavba. Do stezky náleží pamětní kaple upomínající na oběti výbuchu v muničce na Orlíku v roce 1917, Masarykova škola, bolevecká sokolovna a vybrané obytné stavby.