Východní Předměstí

Začátek stezky: Jiráskovo náměstí 878/10

První objekt: C12–878 Budova Masarykovy školy

Hanuš Zápal, 1923

MHD: Liliová (TRAM 1)

Bazén Slovany (TRAM 2)

GPS: 49.7350569N, 13.3928228E

Rezidenční částí někdejšího Pražského Předměstí provází stezka vinoucí se podél Slovanské třídy od Jiráskova náměstí k dnešnímu náměstí Milady Horákové. Rozvoj tohoto území časově i prostorově navázal na výstavbu Petrohradu, svým charakterem se však od druhdy dělnické čtvrti zásadně liší. Přibližnou hranici obou území představuje Jiráskovo náměstí, vzniklé vynecháním několika obdélných bloků v pravidelném rastru zástavby, a jeho bezprostřední okolí. V oblasti jihovýchodně od náměstí přísně ortogonální strukturu městských bloků, tak typickou pro Petrohrad, nahradila kompozice s paprsčitým vedením velkoryse dimenzovaných ulic lemovaných zelení a menšími nájemními a rodinnými domy. Tento obrat, inspirovaný především ideály anglických zahradních měst, přinesl důraz na kvalitu veřejných prostranství. 

Trasa stezky tak prezentuje místní architekturu a stavební kulturu zejména meziválečného období, v němž kromě jednotlivých realizací vyniká harmonické působení celku. Většinu zastavení stezky tvoří zdařilé realizace rodinných a nájemních domů či jejich souborů budovaných soukromými vlastníky nebo stavebními družstvy. Uzlové body stezky nicméně představují tři významné veřejné budovy – kostel Panny Marie Růžencové s konventem dominikánského kláštera, budova Masarykovy školy a objekt někdejší chlapecké školy, později využívané jako porodnice, na Čapkově náměstí.

Databáze: