Nové centrum – výrobní a rezidenční čtvrť

Začátek stezky: Bendova 1107/10

První objekt: C2–1107 Byt Willyho a Gertrudy Krausových

Adolf Loos, Norbert Krieger, František Kvasnička, 1931

MHD: Masarykovo náměstí (TRAM 4)

GPS: 49.7412401N, 13.3702325E

Typologicky i architektonicky pestrou náplní disponuje stezka procházející územím v severozápadní části někdejšího Říšského Předměstí. Tato část města, vymezená Klatovskou třídou, zářezem železnice, areálem Škodových závodů a novodobými silničními tahy, resp. řekou Mží, se urbanisticky utvářela již v druhé polovině 19. století. Rozmanitý charakter čtvrti, v jejíž zástavbě se mísí industriální i měšťanský duch Plzně, se pokouší zachytit prezentovaný soubor objektů. V něm kromě několika cenných realizací Adolfa Loose vyniká například tzv. Betlémská kaple, městské divadelní skladiště, dnešní kulturní dům Peklo, již neexistující areál městského výstaviště či soubor obecních činžovních domů se sociálními byty.

Databáze: