Stezky

C0: Adolf Loos

Páteřní stezka, jejíž hlavní část se táhne městem podél Klatovské třídy, představuje celkem dvanáct plzeňských realizací Adolfa Loose a jeho spolupracovníků.

 

C1: Staré a nové centrum

Stezka procházející středověkým jádrem města a částí jeho širšího centra nabídne zájemcům pohled na to, jak moderní architektura vstupovala do exponovaného historického prostředí i jak pomáhala utvářet charakter novějších území.

 

C2: Nové centrum – výrobní a rezidenční čtvrť

Typologicky i architektonicky pestrou náplní disponuje stezka procházející územím v severozápadní části někdejšího Říšského Předměstí.

 

C3: Jižní Předměstí

Stezka vinoucí se Jižním Předměstím vypráví příběh nového městského území, které se v první polovině 20. století formovalo v okolí Klatovské třídy na jih od chebsko-domažlické větve železniční trati. 

 

C4: Bezovka

Rezidenční čtvrť Bezovka, vznikající od konce 19. století západně od Klatovské třídy, je cenným urbanistickým souborem blízkým konceptu zahradních měst.

 

C5: Doudlevecká čtvrť

Jedna z kratších architektonických stezek představuje Doudleveckou čtvrť – území sevřené obloukem železniční trati Plzeň– Klatovy a meandrem řeky Radbuzy, které si dodnes zachovalo mnohé ze svého původního charakteru.

 

C6: Bory

Urbanistické kvality rozlohou nevelkého území, ohraničeného ze tří stran Klatovskou třídou, náměstím Míru a Borským parkem, využily v první polovině dvacátého století pro výstavbu obytných souborů někdejší Škodovy závody, ale také řada stavitelských firem a drobní stavebníci.

 

C7: Doudlevce

Stezka procházející územím někdejší vsi Doudlevce mezi železniční tratí a řekou Radbuzou má dvojí typologický obsah – tucet průmyslových a technických objektů je vyvážen téměř desítkou menších obytných staveb.

 

C8: Lochotín a Roudná

Jediná stezka, jejíž trasa nemá podobu okruhu, spojuje dvě charakterově odlišné části města – klidné prostředí poblíž lochotínského parku s řadou vynikajících modernistických objektů a území Roudné, kde meziválečné domy pouze doplnily historickou zástavbu.

 

C9: Pivovar, Štruncovy sady a okolí

Nejkratší dosavadní stezka s trasou vedoucí po obou březích řeky Radbuzy přibližuje moderní architekturu spjatou s dvěma atributy, které jsou pro Plzeň charakteristické dodnes – pivem a sportem.

 

C10: Škodovy závody a Karlov

Význam kdysi největšího průmyslového podniku v Plzni ilustruje i stezka, která veřejnost virtuálně provede rozlehlým areálem jihozápadně od centra města a jejíž součástí jsou kromě desítek výrobních hal a dalších industriálních staveb i již neexistující obytné domy kolonie Karlov či Habrmanova škola.

 

C11: Petrohrad

Stezka procházející původně dělnickou čtvrtí Petrohrad, jež se rozprostírá jihovýchodně od hlavního železničního nádraží, kromě industriálního dědictví představuje především řadu obytných domů vsazených do pravoúhlé mřížky městských bloků.

 

C12: Východní Předměstí

Trasa stezky prezentuje architekturu a stavební kulturu v rezidenční části někdejšího Pražského Předměstí mezi Jiráskovým náměstím a náměstím Milady Horákové, jíž charakterizuje hvězdicovitá struktura velkoryse dimenzovaných ulic lemovaných zelení a menšími nájemními a rodinnými domy.

 

C13: Slovany

Typologicky poměrně homogenní náplň stezky procházející zahradní čtvrtí V Podhájí, později zvané Na Slovanech, podél Slovanské třídy tvoří solitérní rodinné domy, dvojdomy, řadové domy a několik domů nájemních.

 

C14: Doubravka

Jedna z nejdelších stezek, jejíž přirozenou osou je Masarykova třída, představuje na četných příkladech moderní a modernistické architektury výraznou proměnu, jíž Doubravka prošla v meziválečném období.

 

C15: Lobzy a Letná

Různorodý charakter obou čtvrtí poblíž Úslavy se odráží i v obsahu stezky, která kromě dosud existujících příkladů městské sociální výstavby a dalších vybraných obytných budov představuje i několik průmyslových staveb.

 

C16: Světovar, Petřín a okolí Homolky

Stezka zájemcům předkládá pestrou kombinaci stavebních typů: řadové domky, dvojdomy i samostatně stojící obytné budovy vystavěné v blízkosti železniční dráhy z Chebu do Vídně a v okolí Homolky doplňuje areál pivovaru Světovar, nedaleká tramvajová vozovna či petřínská sokolovna.

 

C17: Bolevec, Zavadilka a Košutka

Stezka, jejíž trasa mezi Zavadilkou a Košutkou prochází lochotínským sídlištěm, přibližuje zasutou vrstvu architektury a stavební kultury, kterou upozadila a částečně přepsala novější výstavba; spolu s vybranými rodinnými domy do ní náleží i pamětní kaple na boleveckém hřbitově či Masarykova škola.

 

C18: Skvrňany

Až na několik výjimek se z prvorepublikové zástavby Skvrňan kvůli náletům z válečných let, razantní přestavbě širšího území z poválečné éry i recentním dopravním stavbám dochoval jen „poloostrov“ několika desítek rodinných domů ve Slovanském údolí a u Křimické ulice. Kromě nich tvoří náplň stezky i skvrňanská sokolovna a nedokončená stavba kostela sv. Antonína Paduánského.