Stezky

C0: Adolf Loos

Páteřní stezka, jejíž hlavní část se táhne městem podél Klatovské třídy, představuje celkem dvanáct plzeňských realizací Adolfa Loose a jeho spolupracovníků.

 

C1: Staré a nové centrum

Stezka procházející středověkým jádrem města a částí jeho širšího centra nabídne zájemcům pohled na to, jak moderní architektura vstupovala do exponovaného historického prostředí i jak pomáhala utvářet charakter novějších území.

 

C2: Nové centrum – výrobní a rezidenční čtvrť

Typologicky i architektonicky pestrou náplní disponuje stezka procházející územím v severozápadní části někdejšího Říšského Předměstí.

 

C3: Jižní Předměstí

Stezka vinoucí se Jižním Předměstím vypráví příběh nového městského území, které se v první polovině 20. století formovalo v okolí Klatovské třídy na jih od chebsko-domažlické větve železniční trati. 

 

C4: Bezovka

Rezidenční čtvrť Bezovka, vznikající od konce 19. století západně od Klatovské třídy, je cenným urbanistickým souborem blízkým konceptu zahradních měst.

 

C5: Doudlevecká čtvrť

Jedna z kratších architektonických stezek představuje Doudleveckou čtvrť – území sevřené obloukem železniční trati Plzeň– Klatovy a meandrem řeky Radbuzy, které si dodnes zachovalo mnohé ze svého původního charakteru.

 

C6: Bory

Urbanistické kvality rozlohou nevelkého území, ohraničeného ze tří stran Klatovskou třídou, náměstím Míru a Borským parkem, využily v první polovině dvacátého století pro výstavbu obytných souborů někdejší Škodovy závody, ale také řada stavitelských rem a drobní stavebníci.

 

C7: Doudlevce

Stezka procházející územím někdejší vsi Doudlevce mezi železniční tratí a řekou Radbuzou má dvojí typologický obsah – tucet průmyslových a technických objektů je vyvážen téměř desítkou menších obytných staveb.

 

C8: Lochotín a Roudná

Jediná stezka, jejíž trasa nemá podobu okruhu, spojuje dvě charakterově odlišné části města – klidné prostředí poblíž lochotínského parku s řadou vynikajících modernistických objektů a území Roudné, kde meziválečné domy pouze doplnily historickou zástavbu.

 

C9: Pivovar, Štruncovy sady a okolí

Nejkratší dosavadní stezka s trasou vedoucí po obou březích řeky Radbuzy přibližuje moderní architekturu spjatou s dvěma atributy, které jsou pro Plzeň charakteristické dodnes – pivem a sportem.

 

C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10