Antonín Špalek

Datum narození: 3. 12. 1900 Plzeň

Datum úmrtí: 6. 7. 1972 Plzeň

Životopis architekta

Stavitelé Špalkovi se do podoby Plzně zapsali úctyhodným počtem realizací. Josef Špalek byl výraznou postavou zdejší scény již před první světovou válkou. V jeho šlépějích se pak vydal prvorozený syn Antonín, který navázal na otcovu praxi, a částečně i mladší syn Josef (1902–1942), talentovaný architekt, který působil v Praze a posléze v SSSR.

Antonín Špalek absolvoval pražskou techniku a podobně jako jeho otec prošel praxí u několika pražských stavitelů. V roce 1931 získal stavitelskou koncesi a do konce třicátých let minulého století společně s otcem i samostatně realizoval – a v některých případech i coby stavební podnikatel inicioval – stavbu řady nájemních domů. Pokud návrh nevypracoval některý ze zdejších architektů (Zápal, Chvojka či Meisl), připravil jejich projekt sám. Progresivní formy modernistických budov nicméně prozrazují bezprostřední vliv – či dokonce podíl na autorství – jeho bratra Josefa, Gočárova žáka patřícího k avantgardnímu hnutí. Krátce před vypuknutím druhé světové války Špalek provedl například stavbu domu LUH s biografem (pozdějšího Komorního divadla). Podobně jako u jiných plzeňských stavitelů se činnost jeho firmy uzavřela po jejím znárodnění.


MR – PK