Josef Špalek st.

Datum narození: 27. 2. 1868 Potštejn nad Orlicí

Datum úmrtí: 5. 6. 1960 Plzeň

Seznam objektů stavitele

Životopis architekta

Stavitelé Špalkovi se do podoby Plzně zapsali úctyhodným počtem realizací. Josef Špalek byl výraznou postavou zdejší scény již před první světovou válkou. V jeho šlépějích se pak vydal syn Antonín, který navázal na otcovu praxi, a částečně i mladší syn Josef (1902–1942), talentovaný architekt, který působil v Praze a posléze v SSSR.

Josef Špalek starší se narodil v Potštejně nad Orlicí. Stavební průmyslovku vystudoval v Praze, kde pak pracoval pro několik stavitelů včetně příbuzensky spřízněného Aloise Špalka nebo Josefa Blechy. V roce 1896 složil stavitelskou zkoušku a přesídlil do Plzně, kde si založil vlastní praxi. Oženil se se sestrou zdejšího „velkouzenáře“ Jana Rohrera Klárou, s níž měl pět dětí. Roku 1902 pro svoji rodinu i firmu vystavěl v Bendově 8 nájemní dům s fasádou eklektických historizujících a secesních forem.

Jednou z jeho nejvýznamnější realizací zahájených v čase před první světovou válkou byla přestavba městské spořitelny. Špalek se úspěšně zapojil i do dění v období po roce 1918, kdy jednotlivci, družstva, město i stát financovaly obytnou výstavbu ve snaze zmírnit prohlubující se bytovou krizi, a realizoval řadu obytných domů v centru města i na předměstích. Vedle stavební činnosti Josef Špalek vystupoval i jako aktivní člen řady spolků a družstev. Působil například jako starosta Společenstva stavitelů obchodní a živnostenské komory v Plzni a po roce 1909 také zasedal v obecním zastupitelstvu. 
 

MR – PK