Norbert Krieger

Datum narození: 19. 10. 1901 Biała (Polsko)

Datum úmrtí: 1982 Jeruzalém (Izrael)

Životopis architekta

Norbert Krieger, známý především jako žák a spolupracovník slavného Adolfa Loose, se narodil 19. října 1901 v polské Białe. Většinu dětství však prožil s rodinou ve Vídni, kde jeho otec Alfred působil jako obchodník a kde také mladý Norbert navštěvoval Loosovy přednášky a semináře na progresivní Schwarzwald-Schule. S výjimkou krátkého pobytu v Brně strávil Krieger ve Vídni celá dvacátá léta a působil zejména jako bytový architekt.

Do Plzně Norbert Krieger přišel v říjnu 1930 patrně přímo na Loosovo pozvání. Navzdory mnohým komplikacím, kterým musel čelit kvůli rakouskému občanství, pracoval jako pomocník v plzeňské truhlářské dílně Jana Mráčka, která spolupracovala na Loosem navržených interiérech. Podílel se na zařízení dámského (hudebního) salonu v bytě Huga a Heleny Semlerových (C1–289), zubní ordinace Samuela Teichnera v obchodním a činžovním domě Weiner na náměstí Republiky (C1–136) i na adaptacích bytů manželů Krausových (C2–1107) a Naschauerových (C1–324). V letech 1932–1933 Krieger – sám židovského původu – upravoval interiéry domu č. o. 3 v Husově ulici (C2–654) pro „Humanitní loži Union“ židovské organizace B’nai B’rith, jejíž členové (Alois Wotitzky či Bedřich Kafka) Kriegera následně rovněž oslovovali kvůli úpravám svých soukromých rodinných sídel. Návrhům bytových interiérů se věnoval až do roku 1939, kdy přesídlil do Palestiny. Jeho žena i dcera přečkaly válečná léta v Plzni, kam se pro ně po válce Krieger vrátil. V roce 1946 se pak již společně vystěhovali do Jeruzaléma. V tomto městě také Norbert Krieger roku 1982 zemřel.

AW

Výběr z dalšího díla

cca 1930–1933
Sanatorium, Karlovy Vary
Zařízení domu Merkur, Mariánské Lázně
Kleinův venkovský dům, Mariánské Lázně

1932–1933
Adaptace domu spolku I. O. B. B., Husova 3, Plzeň

1933
Adaptace bytu Aloise Wotitzky, Kardinála Berana 20, Plzeň

před 1934
Úpravy bytu Bedřicha Kafky, Koperníkova 34, Plzeň

cca 1934
Úpravy bytu Maxe Adlera, Sedláčkova 26, Plzeň

před 1937
Úpravy bytu továrníka Weisbartha, Šumperk
Úpravy bytu V. Bergmanna, Praha-Karlín