František Němec ml.

Datum narození: 20. 9. 1898 Plzeň

Datum úmrtí: 20. 7. 1953

Životopis architekta

Architekt František Němec patří k výrazným osobnostem stavebního, společenského a dalšího kulturního dění v meziválečné Plzni, kde se 20. září 1898 narodil do stavitelské rodiny (jeho otec, rovněž František, je mimo jiné spoluautorem jubilejní brány plzeňského pivovaru z roku 1892). V letech 1918–1923 František Němec studoval architekturu a pozemní stavitelství na České škole technické v Praze (dnes ČVUT) a po získání praxe působil výhradně v Plzni. Věnoval se hlavně zdejší měšťanské klientele, pro niž vytvářel projekty obytných, obchodních i rodinných domů a vil, navrhoval adaptace interiérů, ale i továrních budov. Známé jsou rovněž jeho úpravy klasicistního zámku Vísky v Trnové na Plzeňsku.

V kontextu Němcovy plzeňské tvorby vyniká soubor funkcionalistických nájemních a obchodních domů ze třicátých let na Belánce, v místech bývalé továrny bratří Belaniů, který velmi kladně hodnotil již dobový tisk („…plány Němcovy na úpravu Belánky uskutečněním staly se trvalou ozdobou města“). Na modernistickém rázu tohoto území měl František Němec společně s architektem židovského původu Leo Meislem zásadní podíl. Němec zde uplatnil typicky plzeňskou polohu funkcionalismu, kterou charakterizují klidné, proporčně vyvážené linie, členění fasád mělkými rizality a zejména užití kontrastních materiálů – hladké břízolitové omítky a barevného keramického obkladu.

Němec také spolupracoval s architektem Hanušem Zápalem na prestižní zakázce dvojvily vrchních úředníků Měšťanského pivovaru v Plzni (1929–1931). Účastnil se rovněž řady soukromých i veřejných architektonických soutěží a hojně obesílal členské výstavy Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni, jehož byl členem a od roku 1933 také pokladníkem. Po druhé světové válce, kdy působil jako referent plzeňského stavebního úřadu, svými návrhy přispěl do soutěží na pomník J. K. Tyla nebo pomník věnovaný americké armádě.


Výběr z dalšího díla

1928
Nájemní dům Josefa Justa, Karlova 32, Plzeň

1929–1931
Dvojvila vrchních zaměstnanců Měšťanského pivovaru, U Prazdroje 7, Plzeň (s Hanušem Zápalem)

1934
Návrh obchodního a činžovního domu, Mladá Boleslav

1936–1937
Návrh Společenstevního domu a tzv. Domova v Lochotíně, Plzeň

1936–1937
Soutěžní návrh na Švehlovu chatu v Krkonoších

1946
Soutěžní návrhy „1918–1945“ (s Otakarem Walterem) a „IM 1945“ na pomník americké armády, Plzeň

1946–1947
Soutěžní návrh na Tylův pomník, Plzeň