Bořivoj Kriegerbeck

Datum narození: 10. 5. 1901 Plzeň

Datum úmrtí: 18. 4. 1975 Plzeň

Životopis architekta

Bořivoj Kriegebeck se narodil roku 1891 v Plzni Marii a Danielovi Kriegerbeckovým. V roce 1912 dokončil studium na Mistrovské škole stavební na plzeňské průmyslovce a od roku 1918 byl zaměstnancem společnosti Müller & Kapsa. Právě díky své práci pro úspěšnou stavební firmu, která v Plzni realizovala několik návrhů Adolfa Loose, dostal příležitost spolupracovat se slavným architektem i s jeho žáky a kolegy Norbertem Kriegerem, Heinrichem Kulkou a v omezené míře i Karlem Lhotou. Od roku 1928 zpravidla překresloval Loosovy skici a podílel se i na dvou plzeňských realizacích – na přesunu zařízení společenské části bytu manželů Beckových do domu Františka Müllera a na úpravě dvou místností bytu Lea Brummela.

V letech 1930–1931 na základě Loosových pokynů, které mu architekt udílel při setkáních v Praze, rozvíjel projekt typového rodinného domku coby úsporné dřevostavby. Podle vlastních zápisků s Loosem v posledních letech před jeho smrtí (1933) spolupracoval i na dalších návrzích domků a chat. Kromě četných poznámek pořídil rovněž soupis Loosova plzeňského díla a podklady a informace o něm patrně poskytl historičce umění Věře Běhalové, která se v závěru šedesátých let zasloužila o památkovou ochranu většiny zdejších Loosových realizací. Dopisoval si i s historikem umění a architektury Zdeňkem Kudělkou, který se výzkumu Loosovy práce opakovaně věnoval v sedmdesátých a osmdesátých letech. Bořivoj Kriegerbeck zemřel v roce 1975 v Plzni.


PK