Jan Baxa

Datum narození: 12. 4. 1906 Vídeň

Životopis architekta

Výkon povolání se v rodinách plzeňských stavitelů často předával z otce na syna. Tak tomu bylo i v rodině Václava Baxy (1872–1940), který pocházel z Křenic u Přeštic. Před koncem 19. století se přesunul do Vídně, kde se jeho ženě Anně narodily čtyři děti. V roce 1912 však již rodina žila v Doudlevcích a Baxa pracoval jako stavební mistr. Oba jeho synové Ondřej a Jan se vyučili stavitelství. Věnovali se jak realizaci staveb, tak projektování a na řadě zakázek pracovali spolu. Příkladem jejich spolupráce z druhé poloviny třicátých let minulého století budiž působivý funkcionalistický bytový dům na náměstí Míru 8 nebo tzv. Živnodům, realizovaný na nároží Husovy a Skrétovy ulice podle návrhu Františka Měsíčka. Zatímco Ondřej pokračoval v samostatné činnosti, jeho mladší bratr Jan ve třicátých a čtyřicátých letech sdílel v Újezdě u Plzně podnikatelství staveb s Vojtěchem Sedlákem.
 

MR – PK