František Němec st.

Datum narození: 30. 3. 1862 Počátky

Datum úmrtí: 13. 8. 1938 Plzeň

Seznam objektů stavitele

Životopis architekta

Mezi vzácné případy, kdy profesi stavitele vykonával v Plzni mezi oběma válkami školený architekt, patřil místní rodák František Němec mladší (1898–1953), který se ve dvacátých letech minulého století zapojil do chodu stavitelské firmy svého otce téhož jména. I díky vzdělání mladšího z Němců se produkce jejich společnosti vyznačuje vysokou úrovní. František Němec starší pocházel z Počátek. Jako závodní stavitel Měšťanského pivovaru v roce 1892 spolupracoval s Emanuelem Klotzem na návrhu pivovarské Jubilejní brány a stavbu následně i provedl. Roku 1898 se osamostatnil, pro pivovar však v dalších desetiletích uskutečnil výstavbu správní budovy podniku či druhou etapu Kroftových domů. Provedl rovněž stavbu domu vrchního sládka pivovaru Adolfa Bayera v dnešní ulici Bedřicha Smetany 13 a později i vily předsedy správní rady pivovaru Karla Svobody ve Vlastině 23.

Z jeho realizací z období před první světovou válkou vyniká budova reálky na Mikulášském náměstí; mezi lety 1914 a 1922 Němec vystavěl německou průmyslovou školu, ve dvacátých letech pak budovy Okresní nemocenské pojišťovny nebo Jubilejního okresního dětského domova. Vlastní podnikatelské záměry podle všeho nerozvíjel. V polovině dvacátých let mu byl patrně propůjčen stavovský titul inženýra.


PK – MR