František Macháček

Datum narození: 1885 Plzeň

Datum úmrtí: 1966 Plzeň

Životopis architekta

Stavitel a stavební projektant František Macháček rozšířil vystavěné prostředí rodné Plzně o řadu obytných domů, v jejichž návrzích poměrně pohotově reflektoval vývoj tehdejší architektury. Ve své praxi se orientoval zejména na soukromou klientelu.

Macháček, který v letech 1905–1906 vystudoval místní mistrovskou školu stavební na dnešní stavební průmyslovce, ve 30. letech úzce spolupracoval se stavitelem z městského stavebního úřadu Karlem Ulčem. Pro něj a jeho choť Boženu vypracoval projekt domu na náměstí Čeckých Bratří 13 a trojici sousedících nájemních domů v Žižkově 53–57. Lapidárními geometrickými objemy, hladkými fasádami s mělkými arkýři a také zaobleným nárožím s pásovými okny se v těchto návrzích přihlašuje k principům modernismu – podobně jako v projektu rodinného domu Jarmily Lassnerové v Žižkově 24. Velmi civilní soudobý výraz Macháček vtiskl blízkému zahradnímu řadovému trojdomu v Žižkově 60–64, který se přirozeně začlenil do okolní vilové zástavby. Několik „střídmě funkcionalistických“ obytných domů či jejich souborů stavitel navrhl a realizoval v okolí dnešní Slovanské třídy nebo v ulici U Bachmače.

V roce 1932 Macháček připravil projekt nájemního domu na Slovanské třídě 81 pro českobratrské družstvo Kalich. Součástí původního záměru byl i nikdy nerealizovaný sborový sál (modlitebna) a přednášková místnost ve dvorním traktu budovy. Stavbu provedl stavitel Rudolf Pěchouček, jehož někdejší ženu Annu Macháček v roce 1936 pojal za manželku.


PK – AN