Velká a Malá hvězda

(Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.734119N, 13.365628E

Názvy Velká a Malá hvězda označují dvě parková náměstí nacházející se nedaleko od sebe ve vilové čtvrti Bezovka na Jižním (někdejším Říšském) Předměstí západně od Klatovské třídy. Noblesní charakter této čtvrti vznikl na základě územního plánu z roku 1911, v němž se upustilo od pravoúhlé blokové zástavby, charakteristické pro Plzeň poslední čtvrtiny 19. století. Tato pravidelná racionální struktura byla nahrazena dynamickým systémem s paprsčitě uspořádanými ulicemi, sbíhajícími se v několik veřejných prostranství. Během první poloviny minulého století se však tento velkorysý plán zahradního města, které zahrnulo individuální i družstevní výstavbu, podařilo realizovat pouze v částečném rozsahu.

Plocha náměstí Na Hvězdě (tzv. Velká hvězda) má tvar kruhu, do jehož středu směřují osy několika ulic: Schwarzovy, Čermákovy, Mírové a Hruškovy. Těchto linií se drží i trasy pro pěší, které dělí prostranství na několik výsečí. Parková úprava náměstí, obklopeného jedenácti vilami, byla revitalizována v devadesátých letech minulého století na základě projektu Václava Štěpána – kromě obnovy zeleně byla upravena mlatová cestička při obvodu plochy, do níž byl rozmístěn nový mobiliář a herní prvky.

Na rozdíl od Velké hvězdy, vytyčené na kruhovém půdorysu, má náměstí Malá hvězda nepravidelný tvar – setkává se zde pravoúhlá struktura zástavby podél Klatovské třídy (reprezentovaná nárožím Mánesovy a Hruškovy ulice) a radiální systém vilové kolonie (ulice Družstevní, U Svépomoci a severozápadní rameno Hruškovy). Právě tato krátká úsečka Hruškovy ulice obě náměstí spojuje.

 

JČ – MK

Prameny

  • mapy.plzen.eu