U Jána

(Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
GPS: 49.746038N, 13.386002E

Prostor tradičně označovaný U Jána se nachází v místě, kde Nádražní třída v minulosti dostupovala k pravému břehu řeky Radbuzy. Své jméno získal díky soše Ottavia Motty ztvárňující postavu významného českého světce Jana Nepomuckého. Tato kopie sochařského díla Jana Brokoffa, osazeného na Karlově mostě v Praze, zde stávala již od roku 1685. V průběhu staletí se však její konkrétní umístění v tomto území několikrát změnilo. Od roku 1934 ji můžeme spatřit v těsném sousedství Masných krámů.

Po celou svoji historii představuje lokalita U Jána významný komunikační uzel. Procházely tudy důležité trasy vycházející z historického jádra Plzně – na východ směřovala cesta do Prahy, na jih odbočovala cesta do Písku a Českých Budějovic. Orientace těchto tras je patrná dodnes. Celá okolní oblast, později nazývaná Na Vídni, byla jedním z hlavních ohnisek rozšiřující se zástavby Pražského Předměstí.

K přechodu přes řeku Radbuzu sloužil cestujícím nejprve brod. Roku 1520 zde byl vybudován kamenný most. Stalo se tak téměř současně se stavbou Pražského mostu u Masných krámů (proto byl most U Jána označován také jako Druhý pražský most). Roku 1558 byl na severní straně zřízen špitál sv. Martina sloužící městské chudině. Zrušen byl – podobně jako špitál Máří Magdaleny v místě U Zvonu – během josefínských reforem roku 1783. V devatenáctém století v území vznikají hostince nabízející služby projíždějícím formanům. Nejprve byl roku 1836 otevřen hostinec U města Hamburku, jehož jméno dodnes nese oblast zvaná Hamburk na jihovýchodní straně křižovatky (dnes přibližně v místech hotelu Angelo). Roku 1841 na místě zaniklého špitálu sv. Martina vzniká druhý hostinec U města Lipska.

Důležitou událostí pro danou lokalitu i pro celé město bylo založení Měšťanského pivovaru v roce 1840. Rozšiřující se areál úspěšného podniku, rozprostírající se severně od křížení ulic podél řeky Radbuzy, postupem času obsáhl cestu, která od Jána směřovala na sever do Doubravky. Tato trasa dříve pokračovala dále na Prahu, dokud nebyla v letech 1811–1812 nahrazena státní silnicí.

Roku 1888 byl původní kamenný most nahrazen ocelovou konstrukcí (i proto získal přízvisko Pražský most železný). S výjimkou železničních mostů představoval tento most až do roku 1913, kdy byl dokončen dnešní Wilsonův most, jediné přemostění Radbuzy v Plzni; zároveň šlo o jedinou spojnici historického centra města s hlavním vlakovým nádražím a Pražským Předměstím. Už od roku 1899 navíc místem procházela trať tramvajové linky Skvrňany – Nepomucká třída. Nejspíše i kvůli dosavadnímu vytížení mostu došlo v roce 1914 k výměně jeho ocelové konstrukce; roku 1942 pak byla ocelová mostní konstrukce nahrazena železobetonovou.

V meziválečném období prošla lokalita včetně okolní zástavby razantní proměnou. Nejprve byla roku 1920 postavena nová správní budova pivovaru, poté ji roku 1931 doplnila reprezentativní ředitelská vila, realizovaná podle návrhu Hanuše Zápala a Františka Němce ml. Spolu s novorenesanční branou tvoří obě budovy důstojný vstup do pivovarského areálu na severní straně křižovatky. V roce 1933 došlo k demolici nízkých domů, které stály před vilou. Na uvolněnou plochu bylo umístěno stanoviště autobusů, v letech 1941–1977 sloužící jako točna trolejbusů.

Poválečný vývoj znamenal zásadní proměnu lokality. Místo bylo již za druhé světové války postiženo nálety, při nichž byl v prosinci roku 1944 vybombardován dům č. p. 15 na jihozápadní straně. Sousední domy byly odstřeleny roku 1977 a v letech 1977–1983 je nahradila nová budova ředitelství SNB, postavená podle projektu Jaroslavy Gloserové a Miloslava Sýkory. Ve stejném období místo poznamenalo zavedení vysokokapacitních komunikací. Ty si vyžádaly stavbu paralelního trojmostí přes Radbuzu a další demolice. Původní zástavbu připomíná dochovaná část domovního bloku Nádražní ulice. Z prostranství U Jána se v důsledku uvedených změn stal jednoúčelový dopravní prostor, z něhož byli vytlačeni pěší. K tomu, že tranzitní doprava místo zatěžuje dodnes, přispělo roku 1992 spojení křižovatky U Jána s hlavním vlakovým nádražím kapacitní komunikací v místě někdejší Sirkové ulice (tj. tam, kde před demolicí celé fronty domů Sirková ulice existovala). Do osy nového tahu byla z kdysi rušné Nádražní třídy přeložena i tramvajová trať. Nádražní ulice pak byla před křížením U Jána zaslepena.

Roku 1993 byl most U Jána rekonstruován. V roce 2002 však došlo k jeho závažnému poškození během povodní. Proto byl v letech 2005–2006 nahrazen mostem zcela novým. Posledními realizacemi v oblasti je hotel Angelo a menší administrativní budova Hamburk ukončující Nádražní ulici.

 

– MK – PK

Prameny

  • mapy.plzen.eu