Štefánikovo náměstí

(Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.736796N, 13.378599E

Štefánikovo náměstí (až do dvacátých let minulého století nazývané podle své někdejší funkce Dobytčí trh, v období nacistické okupace náměstí Conrada z Hötzendorfu a v letech 1945–1989 Koněvovo) se rozprostírá podél Doudlevecké třídy, která zároveň vymezuje jeho východní hranici. Severní stranu náměstí rámuje rozsáhlý objekt zeměbraneckých kasáren, vystavěný v poslední dekádě 19. století. Západní a severní stranu nynějšího prostranství dotváří komplex budov novodobého zimního stadionu.

Současná podoba náměstí vznikla postupnou zástavbou volné plochy, jejíž pětiúhelný tvar na (jiho)západě vytyčila cesta spojující Doudleveckou třídu s areálem cihelny, který se nacházel v místech, kde se dnešní Radobyčická ulice stýká s náměstím. Přirozenou západní hranicí širšího území pak byla výše položená železniční trať Plzeň – Klatovy – Železná Ruda. V regulačních a rozšiřovacích plánech města z devadesátých let 19. století byly okolní zástavba i samotné náměstí podrobeny ortogonální urbanistické mřížce, na obdélný půdorys však prostranství poté ještě dlouho čekalo. Jeho jižní stranu nicméně ještě před začátkem 20. století v naznačené stopě vymezil soubor budov městské plynárny. Jak je patrné z mapy města z roku 1895, trojúhelná plocha mezi náměstím a dráhou železnice byla parkově upravena. Při trati pak v letech 1926–1927 vznikla výpravní budova zastávky Plzeň-nemocnice (C5–1761).

Kromě svého původního účelu sloužil prostor náměstí v návaznosti na přilehlá kasárna také jako vojenské cvičiště. Část území nad náměstím – přibližně v místech, kde se dnes nalézá menší hokejová hala – v roce 1929 zakoupila plzeňská sokolská jednota a v roce 1931 zde zřídila letní cvičiště. O dva roky později byl dokončen krytý kuželník s hostincem. K vybudování otevřeného zimního stadionu s umělou ledovou plochou došlo v severozápadním traktu náměstí v roce 1949. Stadion byl slavnostně otevřen 11. února 1950 zápasem Plzně s Prešovem. V letech 1966–1970 pak byl podle projektu Vladimíra Urbance, Pavla Janečka a Ladislava Švábka vystavěn krytý stadion. Roku 1972 na konstrukčně pozoruhodnou budovu navázala prosklená kruhová restaurace, která spolu se zázemím vytvořila novou podobu jižní strany náměstí. Soubor staveb pro plzeňský hokejový klub doplnila tematická socha hokejového útočníka a brankáře od sochaře Vítězslava Eibla, patrně z roku 1970.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byla v místě někdejšího cvičiště vybudována venkovní ledová plocha. K jejímu zastřešení došlo až po roce 2000, projekt vypracoval Oldřich Kodeda. Zároveň byl modernizován zimní stadion a upravena plocha náměstí směrem k Doudlevecké třídě – vysázely se zde nové stromy a vybudovalo se parkoviště, zatímco hokejové sousoší bylo přemístěno do jižní části náměstí.

 

JČ – MK – PK

Prameny

  • mapy.plzen.eu