nádvoří Avalonu

(Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.746287N, 13.368353E

Většinu zástavby domovního bloku mezi ulicemi Husova, Poděbradova, U Tržiště a Kovářská tvoří administrativní objekt Avalon Business Center. Vznikl v letech 2005–2007 rekonstrukcí a dostavbou výrobních budov poblíž Poděbradovy ulice podle projektu Jaroslava Dokoupila a Petra Dvořáka. Nádvoří, jež plní funkci klidného veřejného prostoru uvnitř klasické blokové zástavby, vzniklo otevřením původně obestavěného dvora do ulice U Tržiště. Na opačné straně prostor zakončuje úzká, částečně transparentní část budovy s celoplošně prosklenými fasádami umožňujícími průhled do atria. Dlážděné ploše doplněné zelení a lehkým mobiliářem dominuje černá křivka vinoucí se mezi hlavním vchodem a čtvercovou fontánou u širokého schodiště, jež je zároveň hranou ulice U Tržistě. Nádvoří, určené pouze pěším, je zároveň oživováno komerčními aktivitami v parteru.

 

JČ – MK

Prameny

  • mapy.plzen.eu