Křižíkovy a Šafaříkovy sady

(Plzeň) Plzeň Východní Předměstí
GPS: 49.745414N, 13.37993E

Křižíkovy a Šafaříkovy sady (původně nazývané Otakarovy a v předposlední dekádě 19. století také Kopeckého) tvoří východní část sadového okruhu obepínajícího středověké jádro Plzně. Vznikly roku 1803 po demolici městského opevnění. Až do počátku dvacátých let jimi protékala Mlýnská strouha – boční rameno řeky Radbuzy, jejíž pravý břeh se nazýval Královské nábřeží.

V místech odstraněných hradeb vznikla sadová úprava se stromořadím. Sadový okruh se postupně stal reprezentativním veřejným prostorem města s významnými veřejnými budovami, mezi které se řadí dnešní hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, postavená coby Západočeské umělecko-průmyslové museum císaře a krále Františka Josefa I. mezi lety 1897 a 1900, a hotel Continental (původně Menčík, posléze Pilsner Hof) z roku 1895. Mezi těmito stavbami se dodnes nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým areálem františkánského kláštera, jehož zahradu zabrala právě stavba muzea. V letech 1921–1923 byla Mlýnská strouha zasypána, a ačkoliv byla zvažována možnost nově vzniklé území zastavět, vznikla na místě vodního toku parková plocha se záhony okrasných květin.

V roce 1941 došlo k přejmenování části sadů mezi Zbrojnickou a Dřevěnou ulicí na Křižíkovy sady; tehdy byl také zbudován pomník významného vynálezce a průmyslníka v místech pod hotelem Continental. Na podstavec, jejž navrhl architekt Svatopluk Janke, byla osazena busta od sochaře Stanislava Kukrála a pamětní deska od Antonína Holuba, které se od roku 1936 nacházely na nedalekém domě U Zvonu, kde měl „český Edison“ od roku 1881 svoji dílnu. Roku 1997 byl pomník přemístěn do Křižíkových sadů a zůstal na tomto místě dodnes.

K dalším výtvarným objektům v sadech patří zkřemenělý kmen araukitu nalezený v kaolinových jámách v Červeném Újezdě, usazený před budovu muzea v roce 1916. Nedaleko se nachází bronzová socha slavných plzeňských loutek Spejbla a Hurvínka, jejíiž autory jsou Jaroslav Pleskal a Savvas Vojatzoglu. V roce 2014 byla nedaleko instalována Lavička Václava Havla od architekta Bořka Šípka svébytný pomník prvního českého prezidenta, s nímž se můžete setkat mimo jiné také v Barceloně, Dublinu, Washingtonu či Benátkách. Pod objektem Masných krámů se pak nalézá kopie sochy Jana Brokoffa z Karlova mostu v provedení Ottavia Motty a která sem byla ve třicátých letech minulého století přemístěna z křižovatky U Jána, jejíž jméno je od této sochy odvozeno.

Specifický veřejný prostor zvaný Proluka vznikl v roce 1980 v Křižíkových sadech u hrany historického jádra, kde se po zboření tří domů objevil fragment městského opevnění. V roce 2001 zde byla na jižním štítu domu Karla Svídenského (C1–325malíři Vladivojem Kotyzou a Miroslavem Cechem provedena nástěnná malba Teatrum mundi, zobrazující slavné plzeňské osobnosti od rytíře Žumbery až po Miroslava Horníčka. Proluka dnes slouží převážně kulturním akcím divadelním představením, koncertům a výstavám.

V letech 1994–1996 se na základě projektu ateliéru AWIDA uskutečnila rekonstrukce sadů. Součástí úprav byla instalace popínavého loubí, kruhové fontány před budovou muzea a dalších drobných vodních prvků.

MK

Prameny

  • mapy.plzen.eu