Husovo náměstí

(Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.745442N, 13.365875E

Husovo náměstí, volné prostranství mezi Husovou a Tylovou ulicí, je jedním ze subcenter někdejšího Říšského, dnešního Jižního Předměstí. Vzniklo vynecháním jednoho bloku v šachovnicové struktuře zástavby západně od historického jádra města v těsné blízkosti rozlehlého areálu Škodových závodů.

Ve středověku se v těchto místech nacházely lesíky zvané Na rámech. Se záměrem zřídit zde náměstí se poprvé setkáváme na plánech z konce 19. století. Tehdy se však počítalo s plochou o rozloze dvou domovních bloků (namísto výsledné poloviční velikosti). Nejprve došlo k zástavbě východní a posléze i severní strany náměstí. V roce 1899 byla při jeho západní hraně vystavěna budova školy. V prvním desetiletí dvacátého století pak byla zastavěna také jeho jižní část.

Parková úprava prostranství byla vytvořena roku 1910 a bez zásadních změn zde vydržela téměř století. Během druhé světové války náměstí, podobně jako mnoho dalších veřejných prostranství v Plzni sloužilo k umístění protipožární nádrže pro případ spojeneckých náletů na zbrojní výrobu v areálu Škodovky.

V poválečném územním plánu proťala náměstí nově navržená trasa severojižního průtahu vedoucího z Lochotína na Bory. Ačkoliv tento záměr nebyl realizován, v územním plánu města se s ním stále počítá. V letech 1981–1982 proběhly menší úpravy prostranství, během kterých byly zbudovány a osázeny zemní valy u rušných komunikací. Nynější podoba parkového prostoru je výsledkem revitalizace z roku 2008. Během ní byly zemní valy doplněny stěnou z gabionů, byl zde umístěn nový mobiliář a rovněž herní prvky. Vzorek dlažby nejfrekventovanější trasy evokuje „koleje a výhybky“ v blízké Škodovce, vedlejší cesty naopak připomínají pražce.

 

MK

Prameny

  • mapy.plzen.eu
  • informační panel, Husovo náměstí