Park V Homolkách

(Plzeň 4) Plzeň Doubravka
GPS: 49.754355, 13.412885

Před zahájením výstavby doubraveckého sídliště se na území dnešního parku V Homolkách rozprostírala pole a k nim náležející hospodářské stavby. V první polovině 20. století se sem od severu postupně rozšiřovala kolonie dělnických rodinných domků. Zásadní změnu pro tuto část města přinesl nový územní plán schválený v roce 1958. Doubravka, Lobzy, Letná a Újezd podle něj měly být novými bytovými domy propojeny v integrální obytný obvod, který se po Slovanech stal druhým poválečným sídlištěm v Plzni. Důležitou součástí projektové přípravy bylo rozvržení městské zeleně. Vzhledem k tomu, že novostavby měly z větší části doplnit původní zástavbu (a ne ji nahradit), rozdělilo se sídliště na sedm obytných okrsků. U každého z nich pak měl vzniknout jeden větší parkový areál.

Zatímco pro ostatní okrsky byly využity stávající plochy zeleně jako Špitálský les či Lobezský park, pro obytný celek mezi Masarykovou třídou, pražskou železniční tratí a Mohylovou ulicí, který vznikl v letech 1963–1965, bylo nutné vybudovat nové území. Park V Homolkách, dokončený na počátku sedmdesátých let, se rozkládá na přibližně obdélném půdorysu. Na delších stranách jej ohraničuje železniční dráha na západě a Staniční ulice na východě, jeho kratší strany vymezuje areál 54. mateřské školy na jihu a řada domů podél Mohylové ulice na protější straně.

Část severovýchodního cípu parku u křížení Mohylové a Staniční ulice v druhé polovině sedmdesátých let „ukrojila“ řada pěti sedmipodlažních panelových domů typu T03B. V těchto místech tvoří park březový háj. Směrem k jihu a jihozápadu stromů v parku ubývá; vzrůstá naopak počet rozvětvených a vzájemně se protínajících pěšinek. Zhruba uprostřed parku se v blízkosti cesty, která prochází spodní partií parku při železniční trati, nachází okrasné jezírko.

V roce 1974 byla na místo několik desítek metrů jižně od pětice panelových domů osazena měděná figurální plastika Vítání od sochaře Břetislava Holakovského, který v téže době vytvořil pro Doubravku další dvě plastiky. Díla s názvy Dělnická síla a Květ vědění však již byla odstraněna. V průběhu let nezaznamenal park žádné větší úpravy, pouze v roce 2009 vzniklo v jeho střední části dětské hřiště.


MR