Chodské náměstí

(Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
GPS: 49.737565N, 13.371057E

Chodské náměstí je prostředním ze tří významných veřejných prostranství, která člení Klatovskou třídu jižním směrem od historického centra města. Náměstí se nachází v místech, kde se odpojuje ulice Edvarda Beneše od Klatovské, vytyčené ve stopě někdejší cesty do Štěnovic a dále do Klatov. Prostor náměstí (tehdy ještě bezejmenného) se poprvé objevil v plánu města v roce 1895. O třináct let později pak již neslo svůj současný název. Ztratilo jej pouze během několika let v průběhu druhé světové války, kdy bylo pojmenováno po Antonínu Švehlovi.

Západní strana náměstí, tvořená obytnými městskými domy, byla zastavěna na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Zbylé tři strany náměstí jsou lemovány veřejnými budovami. První z nich součást souboru objektů dnešní Fakulty pedagogické ZČU na jižní straně náměstí vznikla v roce 1897. V letech 1907–1911 následovala několikrát přerušovaná stavba redemptoristického kostela, zasvěceného svatému Janu Nepomuckému, jehož socha je součástí kruhové kašny umístěné v předpolí kostela. Věže kostela na severní straně náměstí se tyčí do výšky 63 metrů a tvoří jednu z dominant celého města. Východní stranu náměstí pak v letech 1915–1920 uzavřela budova České státní průmyslové školy, nynější SPŠ stavební Plzeň (C3–1585).

Kromě zintenzivnění dopravy na Klatovské třídě a s ním spojeným rozšířením vozovky v sedmdesátých letech minulého století nezaznamenalo náměstí v poválečné době žádné zásadní změny. V roce 1990 zde byl umístěn pomník druhé pěší divize americké armády, která osvobodila Plzeň na konci druhé světové války. Černý obelisk s hlavou indiána, který je symbolem této divize, upomíná na vojenskou akci, která se právě na Chodském náměstí odehrála na konci války. Stopy po střelách byly ještě donedávna patrné v obvodovém plášti kostelních věží. Pomník je dějištěm každoročních vzpomínkových akcí. Jižní strana náměstí slouží jako již tradiční místo trhového prodeje ovoce, zeleniny a květin.

 

MK 

Prameny

  • mapy.plzen.eu