Obytný dům Josefa a Marie Hnátových
1933–1934 / 1946–1948

Luční 607/40 (Plzeň) Plzeň Severní Předměstí
MHD: Otýlie Beníškové (BUS 20, 33, 40)
GPS: 49.7529700, 13.3835041
Architekt:
nezjištěn
Luční 607/40 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 06), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 07), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 08), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 09), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 10), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 11), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (foto 12), autor: Petr Jehlík, 2015 Luční 607/40 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (půdorys sklepů), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (půdorys II. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (půdorys krovu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (svislý řez příčný), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (uliční fasáda), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (dvorní fasáda), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (rekonstrukce – půdorys sklepů), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (rekonstrukce – půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (rekonstrukce – půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (rekonstrukce – půdorys II. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (rekonstrukce – půdorys krovu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (rekonstrukce – svislý řez příčný), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (rekonstrukce – uliční fasáda), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Luční 607/40 (rekonstrukce – dvorní fasáda), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

Třípodlažní řadový dům patřící původně Josefovi a Marii Hnátovým vznikl v letech 1933–1934 patrně podle plánů stavitele Josefa Ladíka. Během bombardování města na konci druhé světové války byl dům těžce poškozen a až na část přízemí a sklepního zdiva musel být zcela stržen. Jeho majitelé jej v letech 1946–1948 s mírnými úpravami obnovili, tentokrát za účasti místního stavitele Ondřeje Baxy.

Architektonický výraz podsklepeného domu s podkrovím a šikmou střechou je ukotvený ve velmi střídmé, elementární formě funkcionalismu. Z hladkého průčelí, členěného rastrem rozměrných oken s trojicí okenních os, ve střední části mírně vystupuje světlejší arkýř. Součástí prostého výrazu budovy jsou rovněž subtilní podokenní římsy, zaoblené ostění oken a trubkové zábradlí „přetínající“ vysoká okna v arkýři. Šikmou střechu doplňují trojúhelníkové vikýře prosvětlující půdní prostor. Výraznou vertikální linii dvorní fasády vytvářela v původní podobě domu balkonova sekce nad předloženým schodištěm dvorního vstupu. Protože balkony byly při poválečné obnově domu označeny jako nevyhovující (neodpovídaly „pohledovému exponování v Plzni“), zaujal jejich místo mohutný předstoupený rizalit uzavřených verand, velkoryse prosvětlených pásovými okny.

Nájemní dům soustředil šest bytových jednotek se samostatnou kuchyní, koupelnou, toaletou a spíží. Zatímco v přízemí obklopovaly hlavní schodiště dva jednopokojové byty, v prvním i druhém patře doplnila jednopokojový byt pohodlnější dvoupokojová jednotka. V suterénu se kromě sklepů nacházela také prádelna a komora, podkroví bylo neobývané. V interiérech bytů se dodnes dochovala řada originálních prvků, například dřevěné dveře – včetně původního prosklení, zárubní i kování – nebo parketové podlahy.

Protože místem domu prochází uvažovaná trasa nové komunikace spojující Rychtářku (potažmo centrum města) se Severním Předměstím, město Plzeň, které je dlouhodobým vlastníkem budovy, do ní delší čas neinvestovalo a počítalo s jejím stržením. Ke zmíněnému postupu přispěly i povodně v roce 2002, které výrazně zhoršily technický stav domu. Přestože město před několika lety podalo žádost o vydání demoličního výměru, vzalo ji následně zpět. Příprava tzv. obchvatu Roudné od té doby nepokročila, a tak dům č. o. 40 v Luční ulici na svůj další osud stále čeká.


KE – PK

Stavebník

Josef a Marie Hnátovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně