Nájemní dům Františka Fíny
1929

Karlovarská třída 565/36 (Plzeň) Plzeň Severní Předměstí
MHD: Pod Záhorskem (TRAM 1, 4)
Lékařská fakulta (BUS 25, 33, 34, 40)
GPS: 49.7595616, 13.3703505
Architekt:
Stavitel:

Nájemní dům Františka Fíny z roku 1929 reprezentuje „stavitelskou“ architekturu dvacátých a třicátých let v Plzni, která v reakci na poválečnou bytovou krizi vznikala z iniciativy místních stavitelů či majitelů stavebních firem. František Fína, který o tři roky později provedl přístavbu sálu a hostinských místností restaurace Tivoli na Klatovské třídě (C6–1204), již dříve v domě na Saském, dnes Severním Předměstí spojil roli autora projektu, stavebníka i stavitele, když budovu realizoval podle vlastního návrhu a vlastním nákladem.

Čtyřpodlažní řadový dům č. o. 36 se sklepy v suterénu a obytným podkrovím respektuje regulační čáru Karlovarské třídy. Z řady domů v uliční frontě však jeho hmota výrazně vystupuje, neboť je převyšuje nejméně o dvě patra. V kompozici hlavního průčelí stavitel Fína vsadil na efekt střídání vodorovných a svislých linií. Vertikalitu domu zdůrazňuje pás o jednom okenním poli, lemovaný od paty stavby až ke korunní římse dvojicí barevně odlišených pilastrů. Pás přímo navazuje na hlavní vstup s rozměrnými dvoukřídlovými dveřmi s nadsvětlíkem, které tvoří zároveň vjezd do dvora, kam František Fína situoval dvě garážová stání. Svisle orientovaný je i dvoupodlažní arkýř, vystupující z hlavní části fasády a prosvětlený čtyřdílnými okny. Jako vyvažující horizontály naopak v průčelí působí kontrastní římsy a vysoký sokl suterénu s okénky do sklepních kójí.

Vysoký dům obvyklého dvoutraktového řešení a se schodišťovým tělesem vybíhajícím z dvorní fasády soustředil celkem deset bytů. První, druhé i třetí patro skýtalo vždy dva byty o rozdílné výměře – od jednopokojových až po byty se třemi pokoji. Ložnice a obývací pokoje se dvoudílnými a čtyřdílnými okny obracely ke Karlovarské třídě a dále směrem k Lochotínskému parku a krajině severně od řeky Mže, do dvora s květinovou zahradou byly orientovány kuchyně. Všechny byty disponovaly oddělenou kuchyní, koupelnou, toaletou a spíží. Do dvorního traktu podkroví František Fína umístil dvě garsoniéry s toaletou. V přízemí doplňovaly jednopokojový byt dvě kanceláře, v suterénu se kromě sklepů nacházel i byt domovníka.

V průběhu své existence dům prošel množstvím menších úprav. V nedávné době nahradily originální krémový odstín fasády výraznější pastelové barvy a většina původních oken byla vyměněna za plastová . Do dnešního dne se nicméně zachovala velkoplošná reklama na Fínovo „podnikatelství staveb“ na jižní štítové zdi budovy.


KE – PK

 

Stavebník

František Fína

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně