Cizinecký dům Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni
1928–1931

Karlovarská 563, 450 / 83, 81 (Plzeň) Plzeň Severní Předměstí
MHD: Boženy Němcové (TRAM 4)
Nemocnice Privamed (BUS 27)
GPS: 49.7655113, 13.3634412
Karlovarská 563/83 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2015 Karlovarská 563/83 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 06), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 07), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 08), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 09), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 10), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 11), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 12), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 13), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 14), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 15), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 16), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 17), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 18), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 19), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 20), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 21), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 22), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 23), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 24), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 25), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 563/83 (foto 26), autor: Petr Jehlík, 2016 Karlovarská 450/81 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 450/81 (půdorys suterénu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 450/81 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 450/81 (půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 450/81 (půdorys krovu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 450/81 (svislé řezy), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 450/81 (fasáda východní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 450/81 (fasáda západní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 450/81 (fasády severní a jižní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (půdorys suterénu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (půdorys II. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (půdorys podkroví), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (reprezentační křídlo – svislý řez podélný), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (příčný řez schodištěm pro služebnictvo), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (příčný řez jihovýchodním schodištěm), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (příčný řez halou), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (fasáda severní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (fasáda západní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (fasáda jižní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (fasáda_východní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (hrazení), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (reprezentační křídlo – situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (reprezentační křídlo – půdorys suterénu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (reprezentační křídlo – půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (reprezentační křídlo – svislý řez příčný), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (reprezentační křídlo – fasáda uliční), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (reprezentační křídlo – pohled dvorní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (adaptace reprez. křídla – bourací práce), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Karlovarská 563/83 (adaptace reprez. křídla – půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni vystavěla na přelomu dvacátých a třicátých let reprezentační komplex budov pro ubytování zahraničních kontrolorů, významných návštěv a úředníků firmy, přijíždějících služebně do Plzně. Soubor domů umístěný do rozsáhlé zahrady lemující Karlovarskou ulici byl budován postupně v několika fázích mezi lety 1928 a 1931.

Společnost nejprve v roce 1928 přistoupila k adaptaci a rozšíření historizující vily č. o. 81 z roku 1898 v jihovýchodní části pozemku, patřící původně obchodníkovi Františku Hamáčkovi. Pod vedením známého plzeňského stavitele Josefa Špalka st. byla obytná vila přeměněna v ubytovací zařízení a ze severní strany rozšířena o patrovou přístavbu s osmi pokoji orientovanými do ulice i do zahrady. Celý objekt byl vizuálně sjednocen hladkou břízolitovou fasádou světlých odstínů, z níž vystupoval vstupní věžovitý rizalit lemovaný výraznou profilací v omítce. Navzdory těmto úpravám si stavba do značné míry zachovala tradicionalistický ráz, a to zejména díky ponechané historizující „věžici“.

Obdobné tvarosloví, charakterizované skladbou horizontálních a vertikálních motivů a plastickými geometrickými prvky pláště (římsami, parapety, pilastry či meziokenními plochami), získala i samostatná čtyřpodlažní novostavba hotelu. V přibližně téže době ji u severní hrany parcely realizovala firma Františka Kvasničky. Moderní ploše zastřešený objekt, orientovaný podélnou osou kolmo k hlavní ulici, soustředil hlavní část ubytovacích kapacit, tj. až 38 hostinských pokojů. Projekt budovy, jež v suterénu kromě technických místností soustředila také veškeré zázemí pro gastronomii, vypracoval zaměstnanec stavebního oddělení podniku architekt J. Kopp, který byl s největší pravděpodobností i autorem návrhu přestavby vily č. o. 81.

Oba solitéry v letech 1930–1931 propojilo funkcionalistické patrové reprezentační křídlo, navržené předním modernistickým architektem meziválečné Plzně Jaroslavem Fišerem, jenž od roku 1929 rovněž působil ve stavebním oddělení podniku. Tak jako v případě adaptace a přístavby domu č. o. 81 zajistila realizaci firma Josefa Špalka staršího.

Nový spojovací trakt, jenž v rámci celého souboru architektonicky vynikl, se stal hlavním společenským uzlem celého hotelového komplexu – předtím tuto funkci zastávalo přízemí třípatrové novostavby, přístupné ze severu sloupovým portikem. Geneze a vývoj tohoto stavebního záměru, jehož hlavním účelem bylo zbudování nového společenského sálu, však byly poměrně zdlouhavé; jeho realizaci předcházelo vypracování hned několika variant. První studie navrhovala přízemní přístavek navazující na vstupní halu, schodiště a jídelnu v hotelové novostavbě. Druhá varianta počítala se zřízením propojovacího křídla mezi hotelem a vilou č. o. 81, v níž by se kromě společenského sálu a spojovací chodby nacházela také herna. Její variantou se pak ještě stal obdobný návrh, který však počítal se dvěma společenskými sály nad sebou. Nakonec však kuratorium zvolilo projekt, v němž přístavba nebyla koncipována jako pouhá spojovací chodba se společenským sálem, nýbrž jako reprezentační vstupní křídlo – společenské centrum celého hotelového komplexu. 

Na hlavní vchod, orientovaný směrem do zahrady a lemovaný dvěma schodišti, navazoval ve zvýšeném suterénu reprezentační vstupní vestibul, šatna a hygienické zázemí. Součástí symetricky komponované dispozice byly i kanceláře, místnost personálu (vlevo) a pokoje pro hosty (vpravo). Celou plochu prvního patra zaujímal reprezentační sál rozdělený do tří částí. Široké střední pole bylo osvětlené rozměrným, segmentově vyklenutým pásovým oknem v zahradním průčelí a valbovým světlíkem vsazeným do neckové klenby (zastřešení, provedené jako ocelová nýtovaná konstrukce, mělo mít původně tvar sedlové střechy). Obě postranní části dispozice byly kryté plochou střechou a osvětlené širokými okny rovněž obrácenými do zahrady. Uličnímu průčelí pak v úrovni prvního patra dominovala rozměrná obdélná okna, která osvětlovala spojovací chodbu. Kvůli dostatečnému osvětlení a oslunění hlavního sálu byl od něj tento prostor oddělen pouze prosklenou příčkou.

Celý komplex, jehož součástí byla také starší vila č. o. 79 při jižní hranici areálu, byl doplněn o řadu uměleckých děl. V zahradě se nacházely mj. i sochy od Otokara Waltera, autora výzdoby nedalekých budov Vyšší hospodářské školy (C8–517) a Jubilejního okresního dětského domova (C8–585). 

V letech 1973–1975 podstoupil Cizinecký dům výrazné, na svou dobu velmi zdařilé stavební zásahy, zejména v interiérech. Projekt vypracoval plzeňský architekt a malíř Klement Štícha. Nově vzniklé, výtvarně atypicky pojaté sály a salonky byly luxusně vybaveny a doplněny o kvalitní uměleckořemeslné prvky od plzeňských výtvarníků Ladislava Fládra, Stanislava Staňka, Zdeňka Kejzlara či Břetislava Holakovského. Interiér budovy, dnes provozované jako součást souboru CD Hotel Garni, se až do dnešních dnů zachoval v takřka intaktním stavu a jako jedno z nejautentičtějších souborných uměleckých děl (tzv. gesamtkunstwerk) Československa první poloviny sedmdesátých let by si zasloužil památkovou ochranu.


Stavebník

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni

Památková ochrana

Objekt je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Lochotín.

Prameny

  • Petra Cinkaničová, Osobnost plzeňského malíře a architekta Klementa Štíchy (diplomová práce), katedra historie FPE ZČU, Plzeň 2014.
  • Hotel CD (dříve Cizinecký dům), Křížky a vetřelci. Katalog drobného umění na území Plzně, http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/soubor/2/, vyhledáno 4. 12. 2015.
  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně