Nájemní dům Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni
1923–1924

Malická 519/28, (Bělohorská 519/19) (Plzeň) Plzeň Severní Předměstí
MHD: Malická (BUS 20)
Rondel (BUS 33, 40)
GPS: 49.7544742, 13.3812081
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

První velkorysé nájemní domy Lidového stavebního a bytového družstva začaly doplňovat nízkou řadovou zástavbu v západní části Malické ulice (C8–497) ještě před první světovou válkou. Zatímco bohatě plasticky dekorovaná a členitá fasáda nejstarších z těchto domů (č. o. 21, 23), korunovaná trojúhelnými štíty a doplněná o subtilní cihlové pásky, reagovala na podněty předválečné geometrické moderny, tvarosloví protilehlého pětipodlažního nárožního domu č. o. 28, realizovaného stavitelem Václavem Drncem pro Lidové družstvo v době jeho hlavního rozmachu v první polovině dvacátých let minulého století, již vykazuje zřetelný stylový rozdíl.

Střídmý dekor obvodového pláště této budovy se omezil na jednoduché obloukové a kruhové plastické ornamenty vyplňující hladké plochy mezi okny jednotlivých pater a geometrický „krajkový“ pás pod patou korunní římsy. Fasáda v takto strohém pojetí se spíše podobala produkci plzeňského Živnostenského stavebního družstva než stavbám družstva lidového, jež tradičně upřednostňovalo tvarově rozmanitou architekturu, odkazující mimo jiné i k předválečné kubistické éře (například soubory domů C2–333 či C3–1596).

Novostavba soustředila sedmnáct bytů rozličných rozměrů a dispozic – ponejvíce byty s jednou obytnou místností, ale také jednotky o dvou až třech pokojích orientovaných do ulice a doplněných místností pro služebnou, vedle toho i skromnou garsoniéru. Ve snaze využít v maximální míře rozlohu nárožní parcely autor projektu vysunul schodišťovou halu klínovitého tvaru z dvorní fasády. Dostatečného prosvětlení vnitřního traktu pak docílil uplatněním rozměrného lichoběžníkového světlíku uprostřed dispozice.

Během nedávné rekonstrukce budovy došlo k odstranění zmíněného decentního plastického dekoru na fasádě, díky čemuž stavba získala ještě střídmější ráz.


Stavebník

Lidové stavební a bytové družstvo v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně