Rodinný dům Františka a Anny Hrbkových
1928–1929

Zborovská 335/92 (Plzeň) Plzeň Doudlevce
MHD: Tyršův most (BUS 23, 30, 32, TROL 14)
GPS: 49.7201371, 13.3837562
Architekt:
Stavitel:

Dům č. o. 92 ve Zborovské ulici vznikl jako součást nové čtvrti rodinných domů, která v této části Doudlevec, roku 1924 vtělených do tzv. Velké Plzně, vznikla během první poloviny minulého století. Projekt budovy s dvougenerační dispozicí vypracoval pro Františka Hrbka a jeho ženu Annu v květnu 1928 Karel Brunát. Stavbu pak mezi červnem téhož roku a říjnem 1929 realizoval přeštický stavitel František Siegl.

Dům téměř čtvercového půdorysu s tříbokým nárožním arkýřem situoval autor projektu doprostřed svažité parcely a hlavní vstup do domu obrátil k severní, nejvýše položené časti pozemku. Fasáda, provedená ve dvou barevných tónech, postrádá výraznější zdobné prvky; jen arkýř v exponovaném nároží, obráceném do křížení ulic Zborovské a Chvojové, je akcentován pásovou rustikou a nenápadnou zvoncovitou stříškou. Větší část obvodového pláště je členěna pouze jednoduchými šambránami a průběžnou římsou v úrovni parapetu oken prvního patra. Fasáda suterénu, oddělená od terénu kamennou podezdívkou, je – s výjimkou šambrány jednoho z oken – již zcela nezdobná.

Do uličního traktu tohoto podlaží, jež je podobné vysokému soklu vyrovnávajícímu spád terénu, byl umístěn malý jednopokojový byt. V zadní části, zapuštěné do země, byly sklepy. Ve zvýšeném přízemí měli majitelé k dispozici dvoupokojový byt s kuchyní a sociálním zařízením, které sloužilo rovněž suterénnímu bytu. Do podkroví, v průvodní zprávě ke stavebnímu povolení označeném jako mansarda, byla situována jedna obytná místnost a půda. 

S výjimkou garáže, kterou na konci sedmdesátých let nechali potomci původních majitelů k domu přistavět, si budova svůj původní vzhled (včetně střešní krytiny) zachovala až do dnešních dnů. Představuje tak dobrý příklad meziválečné stavební kultury v době, kdy mnohé domy přicházejí o plasticitu svých fasád pod vrstvami kontaktního zateplení a jemné probarvení hrubozrnných omítek je nahrazováno nepřirozeně sytými barvami bez respektu ke kvalitám domu i jeho okolí.


OM

Stavebník

František a Anna Hrbkovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně