Rodinný dům Aloise a Anny Frankových
1922–1923 / 1956

Zborovská 240/76 (Plzeň) Plzeň Doudlevce
MHD: Révová (TROL 14)
Mlýnské nábřeží (BUS 30)
GPS: 49.7216527, 13.3866155
Architekti:
nezjištěn
Stavitel:
Zborovská 240/76 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2016 Zborovská 240/76 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2016 Zborovská 240/76 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2016 Zborovská 240/76 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2016 Zborovská 240/76 (foto 05), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Zborovská 240/76 (foto 06), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Zborovská 240/76 (foto 07), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Zborovská 240/76 (foto 08), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Zborovská 240/76 (foto 09), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Zborovská 240/76 (foto 10), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Zborovská 240/76 (situace), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Zborovská 240/76 (půdorys sklepů), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Zborovská 240/76 (půdorys přízemí), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Zborovská 240/76 (půdorys krovu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Zborovská 240/76 (řez schodištěm), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Zborovská 240/76 (pohled od jihu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Zborovská 240/76 (pohled od severu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Zborovská 240/76 (pohled od západu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Zborovská 240/76 (pohled od východu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Zborovská 240/76 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (půdorys suterénu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (půdorys podkroví), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (půdorys krovu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (svislý řez), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (pohled východní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (pohled jižní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (pohled severní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (pohled západní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (návrh oplocení), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (přístavba – situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (přístavba – půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (přístavba – půdorys podkroví), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (přístavba – svislý řez příčný), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (přístavba – pohled východní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (výkres oplocení), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (půdorys altánu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (svislý řez altánem), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (pohled na altán), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (nástavba – situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (nástavba – půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (nástavba – příčný řez a úprava krovu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (nástavba – pohled východní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Zborovská 240/76 (nástavba – pohled jižní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

Na říční terase nad soutokem Radbuzy a Úslavy, při silnici procházející centrem obce Doudlevce směrem k místu, kde byl v roce 1933 postaven Tyršův most, vznikla v prvních dekádách minulého století nová čtvrť rodinných domů. Jednu z nových parcel zde zakoupili také Alois a Anna Frankovi. Vypracováním projektu novostavby pro svažitý trojúhelný, a tudíž nesnadno zastavitelný pozemek pověřili původem strakonické stavitele Josefa Špalka st. a Josefa Franka. Ti pro ně navrhli přízemní rodinný dům s centrální schodišťovou halou a modernistickými fasádami členěnými pásky režného zdiva. Během výstavby však dům doznal několika změn. Konečný vzhled vtiskl stavbě Josef Špalek, který arkýř v obývacím pokoji přesunul z nároží do čelní fronty domu a ukončil jej malebnou zvoncovitou stříškou. Stejně tak pozměnil vzhled fasád, když místo ploch režného zdiva mezi okny uplatnil lizénové rámce v duchu národního stylu a korunní římsu obohatil o mělký zubořez. Tvarosloví objektu upomíná na obytné domy, které v téže době vznikaly podle projektů stavitelů Josefa a Václava Paškových ve vilové čtvrti Bezovka (viz stezka C4). Paškovi v návrzích uličních fasád využívali jak podobné kombinace ostrých trojúhelných štítů s trojbokými arkýři se zvoncovitou stříškou, tak i římsy se zubořezy.

Na konci třicátých let se manželé Frankovi rozhodli doplnit dům o dvě patra lodžií obrácených do říčního údolí. V přízemí lodžie zajistily chybějící krytí vchodu do domu, v patře zastřešily a značně rozšířily stávající balkon. Součástí záměru byla také realizace velkorysého ohrazení pozemku (jeho výsledná podoba nicméně není prosta poněkud pitoreskních motivů – například spolupůsobení kované uliční branky sevřené zdí z kyklopského zdiva a domovním vchodem krytým útvarem lodžií). K hradbě patřil i altán, který stavitel Antonín Špalek, autor projektu dostavby, umístil do odlehlého rohu zahrady při Zborovské ulici. Na rozdíl od vlastního domu jej provedl v tehdy oblíbených proudnicových tvarech a opatřil plochou škvárobetonovou střechou. Současné jehlancové zastřešení doplnilo altánek později.

Konečnou podobu rodinnému domu vtiskla dostavba patra z roku 1956, kterou vedl stavbyvedoucí Armabetonu v Ejpovicích Josef Porkát. Přestože zanikla výrazná silueta valbových a dlátkových střech, nová část domu i přes svou těžkopádnost zachovala stavbě její charakter – především respektováním okenních os a napodobením stylu šambrán a korunních říms.


OM

Stavebník

Alois a Anna Frankovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně