Činžovní domy Dalemila Dvořáka, Karla Pexidra a Rudolfa Pěchoučka
1934 / 1936

Klatovská třída 671, 2129, 2130 / 115, 117, 119 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
GPS: 49.7285069N, 13.3689642E
Architekt:
nezjištěn

Trojice činžovních domů ředitele živnostenských škol pokračovacích v Plzni Dalemila Dvořáka (č. o. 115), advokáta Karla Pexidra (č. o. 117) a stavitele Rudolfa Pěchoučka (č. o. 119) doplnila v polovině třicátých let minulého století horní část Klatovské třídy mezi Majerovou a Dvořákovou ulicí. Stavbu všech tří domů provedlo Stavební podnikatelské družstvo v Plzni, jež kromě řady obytných objektů ve městě realizovalo například Masarykův studentský dům (C1–1150), a jeho hlavní protagonista Rudolf Pěchouček, který zřejmě vyhotovil i projekty budov.

Společným rysem všech tří čtyřpodlažních modernistických domů – krytých ovšem sedlovou střechou – jsou souměrně rozvržená purizující průčelí s třemi okenními osami, rastrem trojdílných oken a hlavním vstupem umístěným v ose symetrie. Hladké uliční fasády všech budov plasticky člení pouze mělké arkýře – v případě domů č. o. 115 a 119 zaujímá arkýř téměř celou plochu průčelí prvního až třetího patra, u domu č. o. 117 zdůrazňují dva arkýře obě krajní okenní osy. Navzdory mírně svažité ulici sceluje soubor tří domů i jednotná výška arkýřů a totožná úroveň jednoduchých korunních říms.

Výtvarně nejvýraznější fasádou se do ulice obrací Pěchoučkův dům č. o. 119. Pozadí světle omítnutého arkýře, tedy plochu průčelí v přízemí a po obou stranách arkýře, stavitel obložil kabřincem s plastickou zelenou glazurou. Svébytného „pruhovaného“ spárořezu docílil střídavým kladením dlaždic do horizontálních pásů střídavě na výšku (světlejší) a na šířku (tmavší pásky). Obklad téže barvy uplatnil i u parapetů, ostění a nadpraží oken. Obdobné řešení průčelí Pěchouček ještě téhož roku zvolil také u nepříliš vzdáleného domu manželů Karmazínových (C6–2158), který rovněž realizovalo Stavební podnikatelské družstvo v Plzni. Také fasáda domu č. o. 115, kde břízolitový „základ“ doplnila v plochách mezi okny okrově žlutá omítka s horizontální šrafurou, jako by se stala vzorem pro další z budov vystavěných krátce poté Pěchoučkovým družstvem na Borech (C6–2192).

Větší důraz položil stavitel u domu č. o. 119 i na řešení dvorního průčelí. Zatímco u Dvořákova i Pexidrova domu do vnitrobloku směřuje prostá fasáda s pravidelně rozmístěnými okny (u domu č. o. 117 také se dvěma balkony), z objemu Pěchoučkovy budovy vystupuje rizalit se schodištěm a zázemím, lemovaný v každém patře dvojicí rozměrných balkonů.

Dispoziční rozvrh trojice domů na Klatovské třídě odpovídá symetrickému uspořádání jejich fasád. Na střední ose je kromě vchodu situováno i hlavní schodiště; v každém podlaží se pak nacházejí dva byty, zpravidla jeden dvoupokojový a druhý jednopokojový, s obytnými místnostmi orientovanými do ulice a kuchyní obrácenou do dvora. Pouze v Pěchoučkově domě se v prvním patře, po vzoru tradičního piana nobile, rozprostírá velkorysý čtyřpokojový byt a vyšší podlaží soustředí vždy dva dvoupokojové byty a garsoniéru. Přízemí domu č. o. 115 pak Dalemil Dvořák určil pro provozování dvou obchodů. Objekty se nicméně lišily v počtu traktů – zatímco budovu č. o. 115 uspořádal autor projektu do dvou traktů, dům č. 117 má trakty tři, s koupelnami a předsíněmi umístěnými ve střední části.

V současnosti se v nejlepším stavu z celé trojice nachází dům č. o. 119 s ohleduplně revitalizovanou uliční fasádou (výsledný dojem naneštěstí narušuje dvojice novodobých vikýřů). Naopak z průčelí sousedního domu č. o. 117 již na několika místech odpadla omítka. U budovy č. o. 115 pak původní barevné provedení fasády narušil necitlivý zelený nátěr v parteru.


PK – MR

Stavebník

Dalemil Dvořák / Karel Pexidr / Rudolf Pěchouček

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.