Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů, Plzeň
1947–1949

Raisova 2315, 2314, 2313 / 6, 8, 10 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
U Teplárny (BUS 23, 32, TROL 14, 16)
GPS: 49.7275325N, 13.3724614E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:
nezjištěn

Součástí poválečného záměru Spolku pro stavbu obytných domů pro zaměstnance Škodových závodů vystavět komplex bytových domů v bloku vymezeném ulicemi Politických věznů, Majerovou a Raisovou byly i tři bytové objekty v poslední jmenované ulici. 

Také tyto budovy, realizované v letech 1947–1949 několika provozy Československých stavebních závodů, vznikly podle typových plánů. Od sousední části souboru (C6–2309), s níž byly spojené dnes již odstraněným plotem se zděnými pilířky, se liší pouze provedením lodžií ve dvorní části a typem zastřešení – šikmá střecha s valbou ve štítu navazuje svou formou na starší obytnou zástavbu v Raisově ulici. Vnitřní dispozice jsou pak zcela shodné s dispozicemi blízkých domů. Přestože měl být celý soubor centrálně vytápěn z vlastní kotelny v suterénu, kvůli akutnímu nedostatku radiátorů v Československu konce čtyřicátých let náležely do půdorysného rozvrhu i nákladní výtahy pro dopravu uhlí. Všechny objekty byly zároveň vybaveny dostatečným počtem komínových těles; od počátku se rovněž počítalo se zavedením plynu pro vaření a ohřev užitkové vody.


OM

Stavebník

Spolek pro stavbu obytných domů pro zaměstnance Škodových závodů, n. p. Praha

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně