Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů v Plzni
1947–1949

Politických vězňů 2309, 2310, 2311, 2312 / 15, 13, 11, 9, Majerova 2316, 2317, 2318 / 28, 30, 32 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
GPS: 49.7279750N, 13.3714572E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:
nezjištěn
Politických vězňů 2309/15, 2310/13 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2015 Politických vězňů 2311/11 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2015 Majerova 2318/32 – 2316/28 (foto 03), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Majerova 2318/32 – 2316/28 (foto 04), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Majerova 2318/32 – 2316/28 (foto 05), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Majerova 2318/32 – 2316/28 (foto 06), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Majerova 2317/30 (foto 07), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Majerova 2317/30 (foto 08), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Politických vězňů 2312/9; Majerova 2317/30 (foto 09), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Politických vězňů 2309/15, 2310/13 (foto 10), autor: Petr Jehlík, 2015 Politických vězňů 2309/15 – Majerova 2318/32 (foto 11), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Majerova 2316/28 (půdorys přízemí) Majerova 2316/28 (půdorys I. a II. patra) Majerova 2316/28 (půdorys III. a IV. patra) Majerova 2316/28 (řez příčný) Majerova 2316/28 (pohled z ulice) Majerova 2316/28 (pohled ze dvora) Majerova 2316/28 (pohled boční) Majerova 2316/28 (situace) Majerova 2316/28 (půdorys podzemí) Majerova 2316/28 (půdorys přízemí) Majerova 2316/28 (půdorys I. a II. patra) Majerova 2316/28 (půdorys III. a IV. patra) Majerova 2316/28 (řez) Majerova 2316/28 (pohled) Majerova 2316/28 (pohled do dvora) Majerova 2316/28 (pohled do dvora) Majerova 2318/32 (půdorys podzemí) Majerova 2318/32 (půdorys přízemí) Majerova 2318/32 (půdorys I. a II. patra) Majerova 2318/32 (půdorys III. a IV. patra) Majerova 2318/32 (řez) Majerova 2318/32 (pohled uliční) Majerova 2318/32 (pohled dvorní) Majerova 2318/32 (pohled boční) Majerova 2318/32 (situace) Majerova 2318/32 (půdorys podzemí) Majerova 2318/32 (půdorys přízemí) Majerova 2318/32 (půdorys I. a II. patra) Majerova 2318/32 (půdorys III. a IV. patra) Majerova 2318/32 (řez) Majerova 2318/32 (pohled uliční) Majerova 2318/32 (pohled) Majerova 2318/32 (pohled) Majerova 2318/32 (pohled boční) Majerova 2317/30 (půdorys suterénu) Majerova 2317/30 (půdorys přízemí) Majerova 2317/30 (půdorys I. a II. patra) Majerova 2317/30 (půdorys III. a IV. patra) Majerova 2317/30 (řez) Majerova 2317/30 (pohled uliční) Majerova 2317/30 (pohled dvorní) Majerova 2317/30 (situace) Majerova 2317/30 (půdorys suterénu) Majerova 2317/30 (půdorys přízemí) Majerova 2317/30 (půdorys I. a II. patra) Majerova 2317/30 (půdorys III. a IV. patra) Majerova 2317/30 (řez) Majerova 2317/30 (pohled uliční) Majerova 2317/30 (pohled dvorní) Majerova 2317/30 (pohled dvorní) Politických vězňů 2312/9 (půdorys přízemí) Politických vězňů 2312/9 (půdorys I. patra) Politických vězňů 2312/9 (řez) Politických vězňů 2311/11 (situace) Politických vězňů 2311/11 (půdorys podzemí) Politických vězňů 2311/11 (půdorys přízemí) Politických vězňů 2311/11 (půdorys I. patra) Politických vězňů 2311/11 (půdorys II. a III. patra) Politických vězňů 2311/11 (řez) Politických vězňů 2311/11 (pohled do ulice) Politických vězňů 2311/11 (pohled do dvora) Politických vězňů 2309/15 (situace) Politických vězňů 2309/15 (půdorys sklepa) Politických vězňů 2309/15 (půdorys přízemí) Politických vězňů 2309/15 (půdorys I. patra) Politických vězňů 2309/15 (půdorys II. patra) Politických vězňů 2309/15 (půdorys III. a IV. patra) Politických vězňů 2309/15 (půdorys krovu) Politických vězňů 2309/15 (řez) Politických vězňů 2309/15 (pohled do ulice) Politických vězňů 2309/15 (pohled do dvora) Politických vězňů 2310/13 (situace) Politických vězňů 2310/13 (půdorys podzemní) Politických vězňů 2310/13 (půdorys přízemí) Politických vězňů 2310/13 (půdorys I. a II. patra) Politických vězňů 2310/13 (půdorys II. a III. patra) Politických vězňů 2310/13 (půdorys krovu) Politických vězňů 2310/13 (řez) Politických vězňů 2310/13 (pohled uliční) Politických vězňů 2310/13 (pohled dvorní)

Poklidnou část města nedaleko dnešního Borského parku si vedení Škodových závodů vybralo již na počátku dvacátých let minulého století (a znovu pak na konci let třicátých), aby zde vystavělo bytové domy pro zaměstnance společnosti. Této části Borů zůstal podnik věrný i po skončení druhé světové války. Také tehdy potřeboval nahradit škody, které jeho bytový fond utrpěl během válečného období. Ještě důležitější však bylo zajistit bydlení pro nové pracovní síly, potřebné kvůli desetiprocentnímu zvýšení průmyslové výroby vůči stavu před rokem 1939. Tento cíl definovaný dvouletým plánem měl v letech 1947–1948 pomoci obnovit válkou narušené hospodářství a zároveň jím Československo vykročilo směrem k centrálně řízené ekonomice. Aby stavebník, jímž byl Spolek pro výstavbu obytných domů pro zaměstnance Škodových závodů v Plzni, pro své realizace (včetně C6–2315 či C3–2322) zajistil spolehlivé dodávky stavebních hmot navázaných na centrální plánovaní, prosadil jejich zařazení do „dvouletky“.

Pro rozlehlé prostranství při křížení ulic Žitné (dnes Politických vězňů) a Majerovy, které navazovalo na starší škodováckou zástavbu tohoto městského bloku (z níž se vymyká pouze dům č. o. 21 v ulici Politických vězňů), spolek zvolil jednotné řešení sestávající z šesti typových bytových domů. Aby potlačili jistou fádnost tohoto konceptu, navrhli autoři projektu dvě budovy ukončující frontu domů v ulici Politických vězňů pouze jako čtyřpodlažní, a soubor tak rozčlenili na tři odlišné části. Dva další domy v této ulici, z nichž jeden měl místo dvou sekcí jen jednu, získaly kvůli kontextuálnímu napojení na sousední dvojici starších nájemních domů Škodových závodů (C6–2272) šikmou střechu a také průběžnou římsu ve výšce parapetu oken posledního patra.

Architektonický koncept i tvarosloví souboru odkazují k meziválečnému funkcionalismu, v jehož duchu vznikla řada obytných domů i celých souborů sociálně dostupného a kvalitního bydlení. Jejich stavebníky byly zpravidla obce, družstva či významné podniky.

Každý z domů s byty pro zaměstnance Škodových závodů je rozdělen schodištěm na dvě shodné, zrcadlově obrácené sekce se dvěma třípokojovými byty v každém podlaží. Budovy, konstrukčně řešené jako dvoutrakt, nabídly úspornou a racionální dispozici bytů – do ulice byla orientována ložnice rodičů a dětský pokoj, do dvora obytný pokoj, malá kuchyně, koupelna, WC a spíž.

Hladkému purizujícímu průčelí domů členěnému pravidelným rytmem okenních os dodávají plasticitu pouze mělké niky, jež prozrazují umístění schodiště. Dvorní fasády jsou výrazově bohatší díky původně plánovaným lodžiím, umístěným v pásu u neobytného zázemí bytů. Při realizaci však byly lodžie nahrazeny skromnějšími balkony s trubkovým zábradlím. Kvůli kolárnám a prádelnám v suterénu byla při zadní fasádě provedena jednotná, důvtipně vyspádovaná betonová dlažba, jež měla zajistit bezpečný odvod vody od venkovních vstupů do podzemního podlaží. Lapidárnost architektonického řešení celého komplexu lze připsat jak vědomé návaznosti na estetické kánony tzv. vědeckého funkcionalismu, tak i nutnosti šetrného nakládání se stavebními hmotami v době poválečného hmotného nedostatku a potřebě co nejrychlejšího dokončení výstavby.

Přestože při rekonstrukci několika budov nebylo zcela respektováno původní barevné řešení fasád, současný stav obytného souboru do značné míry odpovídá původnímu vzhledu. Některé cenné detaily (například glazované předokenní parapety) jsou však nahrazovány prvky z méně trvanlivých i esteticky méně hodnotných materiálů.


OM – PK

Stavebník

Spolek pro výstavbu obytných domů pro zaměstnance Škodových závodů v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.