Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemních domů Šimonkova podpůrného fondu pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni
1923–1925 / 1939–1940

Raisova 2273, 2274, 1718, 1717, 1716 / 12, 14, 16, 18, 20, Dvořákova 1715, 1675, 1674, 1714 / 27, 25, 23, 21 , Politických vězňů 1713/23 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
GPS: 49.7266389N, 13.3712272E
Raisova 2273/12 (foto 01), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Raisova 2274/14 – 1717/18 (foto 02), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Raisova 2274/14 (foto 03), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Raisova 1718/16 (foto 04), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Raisova 1717/18 (foto 05), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Raisova 1715/22; Dvořákova 1715/27 (foto 06), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Dvořákova 1715/27 (foto 07), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Dvořákova 1675/25 (foto 08), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Dvořákova 1675/25 (foto 09), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Dvořákova 1714/21 (foto 10), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Dvořákova 1714/21 (foto 11), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Politických vězňů 1713/23 (foto 12), autor: Petr Jehlík, 2015 Politických vězňů 1713/23 (foto 13), autor: Petr Jehlík, 2015 Politických vězňů 1713/23 (foto 14), autor: Petr Jehlík, 2015 Politických vězňů 1713/23 (foto 15), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Politických vězňů 1713/23 (foto 16), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Dvořákova 1715/27 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (řezy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (pohled do Dvořákovy ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1715/27 (výkres výtahu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Dvořákova 1674/23 (situace) Dvořákova 1674/23 (půdorys základů a sklepů) Dvořákova 1674/23 (půdorys přízemí) Dvořákova 1674/23 (půdorys I. patra) Dvořákova 1674/23 (půdorys II. patra) Dvořákova 1674/23 (půdorys III. patra) Dvořákova 1674/23 (půdorys krovu) Dvořákova 1674/23 (řez A — B) Dvořákova 1674/23 (řez C — D a E — F a detail říms) Dvořákova 1674/23 (pohled) Dvořákova 1674/23 (výkres plotu) Dvořákova 1674/23 (situace) Raisova 2273/12 (situace) Raisova 2273/12 (půdorys sklepa) Raisova 2273/12 (půdorys přízemí) Raisova 2273/12 (půdorys I. patra) Raisova 2273/12 (půdorys II. patra) Raisova 2273/12 (půdorys III. patra) Raisova 2273/12 (půdorys krovu) Raisova 2273/12 (řez I — I) Raisova 2273/12 (řez II — II) Raisova 2273/12 (řez III — III) Raisova 2273/12 (pohled) Raisova 2273/12 (pohled na uliční frontu) Raisova 2273/12 (pohled do dvora) Raisova 2274/14 (situace) Raisova 2274/14 (půdorys sklepů) Raisova 2274/14 (půdorys přízemí) Raisova 2274/14 (půdorys I. patra) Raisova 2274/14 (půdorys II. patra) Raisova 2274/14 (půdorys III. patra) Raisova 2274/14 (půdorys krovu) Raisova 2274/14 (řez I — I) Raisova 2274/14 (řez II — II) Raisova 2274/14 (řez III — III) Raisova 1718/16 (situace) Raisova 1718/16 (půdorys základů a sklepů) Raisova 1718/16 (půdorys přízemí) Raisova 1718/16 (půdorys I. patra) Raisova 1718/16 (půdorys II. patra) Raisova 1718/16 (půdorys III. patra) Raisova 1718/16 (půdorys krovu) Raisova 1718/16 (řez A — B) Raisova 1718/16 (pohled) Raisova 1718/16 (pohled na uliční frontu) Raisova 1718/16 (výkres zahrady) Raisova 1717/18 (situace) Raisova 1717/18 (půdorys základů a sklepů) Raisova 1717/18 (půdorys přízemí) Raisova 1717/18 (půdorys I. patra) Raisova 1717/18 (půdorys II. patra) Raisova 1717/18 (půdorys III. patra) Raisova 1717/18 (řez C — D) Raisova 1717/18 (řez E — F) Raisova 1717/18 (pohled) Raisova 1717/18 (detail vstupu) Raisova 1717/18 (detail římsy) Raisova 1717/18 (detail římsy) Raisova 1717/18 (půdorys zahrady) Raisova 1716/20 (situace) Raisova 1716/20 (půdorys základů a sklepů) Raisova 1716/20 (půdorys přízemí) Raisova 1716/20 (půdorys I. patra) Raisova 1716/20 (půdorys II. patra) Raisova 1716/20 (půdorys III. patra) Raisova 1716/20 (půdorys krovu) Raisova 1716/20 (řez A — B) Raisova 1716/20 (řez C — D a řez E  — F a detail římsy) Raisova 1716/20 (detaily) Raisova 1716/20 (detail vchod) Raisova 1716/20 (detail vstupu) Raisova 1716/20 (výkres zahrady) Politických vězňů 1713/23 (situace) Politických vězňů 1713/23 (půdorys základů a sklepů) Politických vězňů 1713/23 (půdorys přízemí) Politických vězňů 1713/23 (půdorys I. patra) Politických vězňů 1713/23 (půdorys II. patra) Politických vězňů 1713/23 (půdorys III. patra) Politických vězňů 1713/23 (půdorys IV. patra) Politických vězňů 1713/23 (půdorys půdy) Politických vězňů 1713/23 (řez A — B) Politických vězňů 1713/23 (pohled do Žitné ulice) Politických vězňů 1713/23 (pohled do Dvořákovy ulice)

„Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni“ nechala pro své zaměstnance v letech 1923–1925 vystavět soubor řadových obytných domů lemující Raisovu a Dvořákovu ulici, jehož formální pojetí i dispoziční řešení souzní s dobovou produkcí místních stavebních a bytových družstev (viz např. C3–1671, C3–1596, C2–1696, C2–333).

Díky kombinaci příbuzných pravoúhlých geometrických tvarů, zpravidla klasicizujících stavebních prvků (trojúhelné štíty, vstupní „portiky“ s antickými polosloupy, kanelované lizény) a místy i dekorativistických motivů soubor vyznívá jako jednotný architektonický celek. Coby dominanty z něj vystupují oba domy v nárožích (č. o. 27 ve Dvořákově a č. o. 23 v ulici Politických vězňů), které sousední čtyřpodlažní zástavbu o patro převyšují, jsou zakončeny nízkou atikou s okénky osvětlujícími půdní prostor a ve fasádách opatřeny střídmější dekorativní plastickou výzdobou (z ní zaujme zejména logo Škodových závodů na fasádě domu č. o. 27).

Domy soustředily více než devadesát zpravidla dvoupokojových a třípokojových bytů s obytnými místnostmi orientovanými většinou do ulice a s nezbytným provozním zázemím, kuchyní a místností pro služebnou ve dvorním traktu. Nárožní domy byly navíc vybaveny elektrickým osobním výtahem.

Vznik dostupného bydlení pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni v období mezi oběma světovými válkami neinicioval jen samotný podnik, ale i dva zaměstnanecké fondy. Jak dělníci, tak úředníci dostali krátce po vzniku Československa možnost důrazněji prosazovat své zájmy – od roku 1919 mohli například získat nemocenské připojištění. Nemožnost připojistit i rodinné příslušníky vedla o dva roky později úředníky k založení Podpůrného fondu úřednictva. Jedním z významných donátorů fondu byl i prezident Škodovky Josef Šimonek.

U příležitosti Šimonkova čtyřicátého výročí práce pro společnost získal roku 1923 úřednický fond peněžní dar od správní rady. Součástí názvu fondu se také stalo prezidentovo jméno. Další částka určená dělnictvu posloužila k založení dělnického podpůrného fondu, zaštítěného opět Šimonkovým jménem. Oba fondy měly pomáhat rodinným příslušníkům v tísni, v případě nenadálé nehody, „nebo pokud by dělníkovi hrozila hmotná nouze z důvodu, kdy jeho stáří omezilo schopnost vykonávat dál práci.“

Právě péčí Šimonkova podpůrného fondu pro úředníky byly již v době protektorátu – mezi červencem 1939 a týmž měsícem následujícího roku – k souboru nájemních budov v Raisově ulici přistavěny dva další domy (č. o. 12 a 14). Jejich fasády formálně navázaly na stávající zástavbu a držely se – navzdory soudobým funkcionalistickým trendům v architektuře – původního dekorativního řešení z první poloviny dvacátých let. Naproti tomu racionální dispoziční uspořádání jejich bytů aktuální tendence ve výstavbě reflektovalo – obytné místnosti už nebyly průchozí, nýbrž byly přístupné z předsíně, místnost pro služebnou nahradila prostorná komora apod.

Celý soubor nájemních domů se vedle obdobné zástavby v Máchově ulici (C6–1621) řadí mezi nejzachovalejší realizace pro zaměstnance Škodových závodů, které jim měly v dobách bytové nouze poskytnout adekvátní prostor pro kvalitní, moderní a zdravý způsob bydlení. V současnosti soubor budov prochází postupnou rekonstrukcí, která ve většině respektuje původní architektonické řešení, včetně originálního dělení oken a dveří. Celkový příznivý dojem je nicméně místy narušen novodobými střešními vikýři.


AŠ – PK

Stavebník

Šimonkův podpůrný fond pro úředníky Akciové společnosti, dříve Škodovy závody v Plzni / Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně