Nájemní dům Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni
1939–1940

náměstí Míru 2269/15 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Poliklinika Bory (BUS 29)
GPS: 49.7296503N, 13.3710736E
Architekt:
nezjištěn

Krátce před vypuknutím druhé světové války, v červenci 1939, Penzijní fond dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů rozšířil svou stávající rozsáhlou nájemní budovu, stojící na nároží Národního náměstí (předtím Benešovo náměstí, dnes náměstí Míru) a Žitné ulice (dnes Politických vězňů), o čtyřpodlažní činžovní dům č. o. 15. Objekt byl navzdory válečným událostem zdárně realizován firmou plzeňských stavitelů Martina Mandause a Václava Švajcra a roku 1940 zkolaudován.

Na nárožní, spíše konzervativně pojatou budovu nový nájemní dům formálně navázal zejména uplatněním výrazných horizontálních říms se zaobleným nárožím, které probíhaly nad zónou přízemí a třetího patra. Moderně naopak působí mírně předsazený vertikální schodišťový arkýř s rozměrnými tabulkovými okny, jimiž na schodiště proudilo světlo. Při pohledu na dvorní průčelí domu s polygonálním ústředním štítem je však přesto zřejmé, že Penzijní fond (v roli stavebníka) ještě na sklonku třicátých let, kdy v české architektuře již graduje funkcionalismus, preferoval stále spíše konvenční stavební řešení.

Dům dvoutraktové dispozice soustředil na každém podlaží tři malé jednopokojové byty s nezbytným provozním a hygienickým zázemím. Vzhledem k severní orientaci domovního průčelí byly kuchyně v „postranních“ bytech situovány netradičně, a to směrem do ulice; obytné pokoje se naopak obracejí jižně do vnitrobloku. Třetí byt se nacházel v malém dvorním křídle, které k budově přiléhalo ve středové ose. Suterén byl vyhrazen sklepům, prádelna a komora byly umístěny do podkroví.

V současnosti je dům po částečné rekonstrukci, během níž byla vyměněna dřevěná okna za okna plastová, nicméně respektující jejich původní členění.


Stavebník

Penzijní fond dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně