Činžovní dům Františka Fryše a Emila Pázrala
1939

Dvořákova 2251/44 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
U Luny (BUS 21, 23, 32, 36, TROL 14, 16)
GPS: 49.7257528N, 13.3717867E
Architekt:
nezjištěn

Velkorysý profil s dvěma pásy zeleně, stromořadím a předzahrádkami, stejně jako další urbanistické přednosti Dvořákovy ulice využili i úředník Emil Pázral z Klabavy a jeho profesní kolega z Plzně, když si v roce 1939 nechali v této ulici vystavět dvoupodlažní činžovní dům. Stavbu provedlo během několika měsíců družstvo Stavopodnik vedené Rudolfem Pěchoučkem, který byl patrně i autorem projektu.

Podobně jako další obytné budovy v jeho bezprostředním okolí má i tento dům prosté moderní tvary. Nejvýraznějším prvkem osově souměrného uličního průčelí je ustoupení střední schodišťové části s hlavním vstupem a balkony u mezipodest. Tento motiv doplňují pouze jednoduché lizénové rámečky spojující dvojice oken v levé i pravé části fasády. Jak ukazuje výkres předložený k žádosti o stavební povolení, autor projektu původně navrhl plastičtější řešení s plochami mezi okny vyvýšeného přízemí a prvního patra v podobě hřebínků barevně odlišených od pozadí.

Dům se sedlovou střechou a plochým zastřešením dvorní části soustředil deset bytů. V trojtraktové dispozici autor – oproti zvyklostem – orientoval obytné místnosti do dvora, zatímco kuchyně, bylo-li to možné, situoval směrem k ulici. Do uličního traktu zvýšeného suterénu s podlahou v úrovni terénu umístil namísto původně uvažovaného jednopokojového bytu s kuchyní a zázemím ordinaci s čekárnou a umývárnou, garsoniéru (tj. obytnou kuchyni) a garáž, do dvorního traktu prádelnu a sklepní kóje. Do vyvýšeného přízemí stavitel navrhl dva prostorné třípokojové byty s kuchyní a příslušenstvím, které nejspíše sloužily stavebníkům. V prvním patře se nacházely dva menší dvoupokojové a jeden jednopokojový byt, v podkroví pak kromě dvou půdních prostorů i dvě garsoniéry a jeden byt s pokojem a kuchyní. Také tyto úsporné bytové jednotky disponovaly koupelnou a oddělenou toaletou.

Původní a dodnes zachovaný vzhled domu s trochu omšelou břízolitou omítkou průčelí zásadně nenarušilo ani rozšíření vjezdu do garáže a osazení nových vrat, ani výměna části dřevěných oken za plastová, jejichž členění odpovídá někdejšímu vzoru.
 

OM – PK

Stavebník

Emil Pázral a kolega

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně