Činžovní dům Magdaleny Berouškové
1939

Dvořákova 2239/35 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
U Luny (BUS 21, 23, 32, 36, TROL 14, 16)
GPS: 49.7261692N, 13.3721081E
Architekt:
nezjištěn

Třípodlažní činžovní dům s podkrovím a vyvýšeným suterénem z roku 1939 představuje obvyklou variaci na menší obytnou budovu ­– typologicky tak příznačnou pro zástavbu této části Dvořákovy ulice. Stejně jako většinu objektů v bezprostředním okolí vystavěl i dům Magdaleny Berouškové Stavopodnik Rudolfa Pěchoučka. Přestože jméno autora plánů zůstává neznámé, s velkou pravděpodobností jde právě o stavitele Pěchoučka. S obytnými budovami realizovanými družstvem vedeným Pěchoučkem pojí dům Magdaleny Berouškové rozvinutí totožných či obdobných motivů: suterén v reliéfu nebo materiálu odlišný od vyšších podlaží a podobný soklu, fasády pater členěné zpravidla pouze mělkými arkýři, jednoduchá mělká římsa či zaoblené nároží.

Také dům č. o. 35 ve Dvořákově ulici charakterizuje velmi mělce vystupující centrální část průčelí ukončená subtilní korunní římsou, jež odděluje podkroví se širokým vikýřem. Centrálně umístěný vchod v přízemí akcentují zaoblené rohy. Půlkruhovým závěrem vystupuje z dvorního traktu budovy schodišťová věž. Běžné je i dvoutraktové členění domu se třemi jednopokojovými byty s kuchyní a příslušenstvím v přízemí, v prvním i v druhém patře. Další dva byty se nacházejí v suterénu a v podkroví.

Navzdory využití moderních sytých fasádních barev neubrala nedávná rekonstrukce vnějšího pláště domu nic podstatného z jeho původního podoby. Budova nám tak i nadále může poskytovat dobrý vhled do plzeňské „všednodenní“ architektury konce třicátých let minulého století.


OM

Stavebník

Magdalena Beroušková

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.