Nájemní dům Františka a Marie Zikanových
1938

Dvořákova 2211/40 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
U Luny (BUS 21, 23, 32, 36, TROL 14, 16)
GPS: 49.7258969N, 13.3715283E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Jednou z řady obytných budov ilustrujících, jak si střední třída v Plzni pozdních třicátých let osvojila funkcionalistickou architekturu v její prosté, zdrženlivé podobě, je nájemní dům vrchního inspektora Československých drah ve výslužbě Františka Zikana a jeho choti Marie. Třípodlažní stavbu s obytným podkrovím a šikmou střechou v roce 1938 realizoval plzeňský stavitel Karel Štika.

Ústředním bodem symetrického průčelí je v úrovni prvního a druhého patra rozměrný mělký arkýř se zaoblenými rohy. Člení jej vertikální prosklení schodiště s přiznanými podestami mezipater a horizontální trojdílná okna pokojů. Úzká okna po stranách arkýře osvětlují pokoje služebných. Fasádu suterénu, vyvýšeného na úroveň terénu, prolamují rovněž široká okna obytné místnosti a prádelny a také vrata do garáže. Při zemi je toto podlaží lemováno režným cihelným soklem. „Obruba“ z režného zdiva zdůrazňuje i dvoukřídlové vchodové dveře.

Základní provozní a dispoziční řešení budovy naznačil již rozvrh průčelí. Ve dvorní části suterénu se nacházely sklepy, obytná kuchyně domovníka a kuchyně jednopokojového bytu. Do středního traktu bylo situováno příslušenství nájemního bytu, menší sklep a toaleta. Trojtraktové uspořádání se uplatnilo i ve vyšších podlažích rozdělených vždy na dva dvoupokojové byty. Jednu obytnou místnost a pokojík služebné, orientované do ulice, doplnil druhý pokoj a kuchyň, obrácené do dvora. Střední trakt se vstupem do bytů a předsíněmi soustředil hygienické zázemí bytů s vlastními odvětracími světlíky. Anachronicky působí odvětrání koupelen okénky vedoucími přímo do chodby. Podobně byly řešeny i dvě bytové jednotky v podstřeší; místo pokojů však byly do uliční části umístěny půdní prostory.

Současný velmi dobrý stav domu s řadou zachovaných prvků včetně dveří, vrat i oken svědčí o respektu jeho obyvatel k původnímu řešení. Pouze monochromatická úprava fasády neodpovídá projektu, v němž autor zdůraznil plasticitu průčelí barevným odlišením arkýře.


OM – PK

Stavebník

František a Marie Zikanovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně