Činžovní dům Anny a Karla Peprných
1938

Dvořákova 2205/34, (Raisova 2205/33) (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
U Luny (BUS 21, 23, 32, 36, TROL 14, 16)
GPS: 49.7261014N, 13.3712575E
Architekt:
nezjištěn

Nárožní nájemní dům v křížení ulic Dvořákova a Raisova vystavělo stavební družstvo Stavopodnik vedené Rudolfem Pěchoučkem pro manžele Annu a Karla Peprných. Stavitel Pěchouček pravděpodobně vypracoval i projekt budovy. Svědčí o tom další obdobné stavby v okolí, které realizoval a u nichž nelze jednoznačně prokázat autorství jiného stavitele či architekta. Stejně jako u Pěchoučkova vlastního nájemního domu z roku 1939 (C5–2232) se i v tomto případě uplatnil keramický obklad parteru, mělce vystupující vertikální hmota členící nezdobné plochy fasád, zaoblení nároží (a zde i hran rizalitu) a šikmá střecha.

Tak jako další budovy v této části Dvořákovy ulice je dům odsazen od uliční čáry a má k dispozici předzahrádku. Také jeho prostorový a dispoziční rozvrh odpovídá řadě okolních menších nájemních domů z druhé poloviny třicátých let minulého století. Do vyvýšeného suterénu autor projektu situoval dva obchody se sklady, do dvou nadzemních podlaží po dvou bytech. Do podkroví, přístupného ze schodiště v předstupujícím rizalitu, stavitel umístil obytnou kuchyni pro domovníka a půdní prostory.


OM

Stavebník

Anna a Karel Peprných

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.