Činžovní dům Jaroslava Kostky a Karla Mastného
1937–1938

Majerova 2193/26, (Politických vězňů 2193/14) (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
Poliklinika Bory (BUS 29)
GPS: 49.7281556N, 13.3710211E
Architekt:
nezjištěn

Stavitelé Jaroslav Kostka a Karel Mastný stáli za vznikem téměř tuctu obytných domů na území mezi dnešním náměstím Míru a Borským parkem. Náleží k nim i nárožní činžovní dům, kterým se v letech 1937–1938 připojil ještě nekompletní soubor menších nájemních domů Kostky a Mastného v dnešní ulici Politických vězňů (C6–2101) ke čtveřici rodinných domů v Majerově ulici. Ty firma obou stavitelů realizovala o téměř deset let dříve podle projektu Bohumila Chvojky (C6–1899).

Čtyřpodlažní nepodsklepená budova se suterénem vyvýšeným na úroveň terénu, ustoupeným posledním patrem a plochou střechou svým objemem výrazně dominuje křížení obou ulic. Zatímco však úroveň zástavby v ulici Politických vězňů se směrem k němu postupně zvyšuje (šlo ostatně o jeden stavební záměr), se staršími dvoupodlažními domky v Majerově ulici jeho hmota ostře kontrastuje.

Vzhledem k ostrému úhlu, který obě ulice svírají, stavitelé hmotu domu v nároží okosili. Směrem do vnitrobloku vystupuje z hlavního objemu stavby válcový rizalit s ústředním schodištěm. Do takto vzniklého hlavního průčelí, obráceného do středu křižovatky, umístili také vstup do domu. Střídmou purizující fasádu se třemi okenními osami koncipovali symetricky. Jejím dominantním prvkem učinili barevně odlišený arkýř, který v úrovni vyvýšeného přízemí a prvního patra zaujímá celou plochu hlavního průčelí a pokračuje i v části bočních fasád. Nahoře jej stavitelé opatřili „lemem“ z keramických pásků – totožným prvkem na vedlejším domě č. o. 18 v ulici Politických vězňů zdůraznili příslušnost nárožního domu k celému souboru. Týž obklad uplatnili i v plastickém flankování vstupních dveří v ose průčelí. Hlavní tělo domu pod ustoupeným nejvyšším podlažím ukončili prostou vrchní římsou a jemnými horizontálami ocelového trubkového zábradlí prostorné horní terasy.

Dům soustředil celkem deset nájemních bytů – po třech menších bytech ve zvýšeném přízemí a prvním i druhém patře a jeden byt v posledním podlaží s výstupem na terasu. Do zvýšeného suterénu stavitelé umístili pokoj domovníka, kuchyni a s ní propojenou prodejnou, která disponovala samostatným vchodem z Majerovy ulice. Směrem do ulice Politických vězňů Kostka s Mastným situovali dvě garáže (později zbavené vrat a adaptované na jiný typ nebytových prostor). Vybavenost budovy doplňovala prádelna a sušárna v nejvyšším podlaží.

Současnému vzhledu domu, jehož architektonické kvality nedosáhly například úrovně vlastního domu obou stavitelů, nesvědčí odlišná barevnost okenních rámů nebo roletou zaslepené okno vedle vstupu.


PK – MR

Stavebník

Jaroslav Kostka a Karel Mastný

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.