Obytný dvojdům Karla a Marty Mastných a Jaroslava a Anny Kostkových
1935–1936

Máchova 2117, 2122 / 27, 29 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Borský park (TRAM 4)
Borský park (BUS 23, 30, 32)
GPS: 49.7256403N, 13.3693114E
Architekt:
nezjištěn

Mezi majitele stavebních firem, kteří nejednou působili zároveň v rolích investorů, stavitelů (resp. stavbyvedoucích) a často i autorů projektů, patřili v prvorepublikové Plzni i Jaroslav Kostka a Karel Mastný. V borské čtvrti stáli za vznikem řady menších činžovních domů v dnešní ulici Politických vězňů (C6–2101), realizovali i čtyři zdařilé rodinné domy v Majerově ulici (C6–1899) a provedli rovněž stavbu mlékárny Rolnického mlékárenského družstva (C6–2003). Pro vlastní rodiny pak v polovině třicátých let vystavěli třípodlažní modernistický dvojdům se sklepy, zvýšeným suterénem a půdním prostorem pod valbovou střechou.

Budova manželů Mastných a Kostkových sestává ze dvou zrcadlově obrácených sekcí o čtyřech obytných patrech včetně suterénu, které se spojují do symetricky koncipovaného a vizuálně jednotného průčelí. Před uliční čáru v obou krajních partiích fasády s hlavními vstupy výrazně předstupují dvoupodlažní arkýře s rozměrnými čtyřdílnými a úzkými bočními okny. Ploché střechy arkýřů zároveň slouží jako terasy bytů v posledním patře. V horizontálně členěné fasádě autoři projektu odlišili nejnižší a nejvyšší podlaží. Zvýšený suterén je opatřen šedozeleným keramickým obkladem a mozaikou stejného odstínu v zaoblených ostěních oken i vstupních dveří. Stejnými dlaždicemi je obložen i mělký, nízký sokl, při zemi prolomený sklepními okénky. První a druhé patro dostalo světlou, hladkou břízolitovou omítku, s níž jemně kontrastuje písková žluť posledního patra. Pata i vrchol pásu balkonového zábradlí zde neznatelně přechází ve dvojici průběžných říms. Vodorovné uspořádání fasády ještě zdůrazňuje horizontální „kanelura“ meziokenního pásu.

Moderní dům s kanalizací a rozvodem elektřiny i plynu soustředil celkem dvanáct bytů. V suterénu každé sekce se kromě domovnického bytu s kuchyní a velkou komorou nacházel rovněž jednopokojový byt se samostatnou kuchyní a koupelnou. Obdobně řešený byt byl umístěn i v posledním podlaží, doplněný svobodárnou s toaletou, prádelnou a terasou pro sušení prádla. V prvním a druhém patře novostavba nabídla pohodlné dvoupokojové byty s místností pro služebnou, kuchyní, spíží, koupelnou, šatnou, toaletou a verandou, v prvním patře spojenou venkovním schodištěm se zahradou. Za zmínku stojí velmi členitý trojtraktový rozvrh provozu a dispozice, četné oblé i lomené tvary zdí a příček a „rozehraná“ hmota domu ve dvorní části, odstupňovaná i díky schodišti vsazenému bezprostředně za uliční trakt. Právě do něho – a zároveň k jihu – stavitelé orientovali obývací pokoj s výklenkem arkýře a ložnici, zatímco kuchyň a část obslužných místností obrátili do ulice. Ve středním traktu našlo své místo další zázemí. Pro dobu vzniku budovy je příznačné, že součástí sklepního podlaží byl pod zesíleným stropem i protiletecký kryt. 

Obytný dvojdům Karla a Marty Mastných a Jaroslava a Anny Kostkových dodnes zůstává působivou ukázkou nájemního bydlení třicátých let minulého století v Plzni – příkladem o to cennějším, že byl doposud uchráněn zásadnějších stavebních zásahů, které by poznamenaly jeho harmonickou fasádu s autentickými detaily obkladů či vstupních dveří. Harmonii a celistvost průčelí narušilo pouze zapravení omítky v západní části dvojdomu, která má nově poněkud hrubší strukturu a sytější odstín.
 

PK – KE

Stavebník

Karel a Marta Mastných; Jaroslav a Anna Kostkovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně