Činžovní dvojdům Antonína Kurela
1931–1932

Politických vězňů 1986, 1985 / 30, 28 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
GPS: 49.7276675N, 13.3704261E
Stavitel:

Řadový činžovní dvojdům č. o. 28 a 30 v Žitné ulici (dnes Politických vězňů) vystavěl plzeňský stavitel Antonín Kurel mezi lety 1931 a 1932. Patrová stavba se zrcadlově obrácenými sekcemi a zvýšeným parterem upoutává pozornost díky netradičně pojatému obvodovému plášti. Zatímco do úrovně stropů přízemí dominuje fasádě kompaktní plocha režného cihelného zdiva, v prvním patře ji naopak tvoří hladká břízolitová omítka. Toto puristické uspořádání průčelí, které je v místě vstupů zaklenuto a v patře prolomeno dvojicí lodžií s plným zábradlím oblých tvarů, prozrazuje úsilí architekta o navázání na aktuální trendy v architektuře, zejména holandský neoplasticismus. 

Autorem návrhu mohl být sám Antonín Kurel, jenž na fasádách svých staveb s oblibou uplatňoval kontrastní motiv odhalených cihelných ploch a hladkých omítek. Nicméně je možné (a snad i pravděpodobnější), že za návrhem stál méně známý plzeňský architekt a stavitel František Měsíček, jak prozrazuje tentýž kresebný styl projektové dokumentace jako u jím navrženého činžovního domu manželů Štruncových (C6–1973). Formální příbuznost s tímto domem vyvstane zřetelně najevo při srovnání dvorních fasád obou budov. Plastické uspořádání plášťů je takřka totožné – okna jednotlivých podlaží jsou propojena jemně vystupujícím horizontálním omítkovým pásem, shodně je pojatý také nízký střešní vikýř či lem oken a dveří v parteru.

Dispoziční uspořádání dvojdomu odpovídalo dobovému standardu bydlení. V každém podlaží obou sekcí se nacházel jeden byt s větším pokojem v uličním traktu, menší obytnou místností a kuchyní ve dvorní části a předsíní a hygienickým zázemím uprostřed dispozice. Do suterénu byla kromě sklepů a prádelny situována také garsoniéra obrácená do ulice, podkroví bylo neobytné.

Je potěšitelné, že si dvojdům zachovává svoji autentickou podobu z počátku třicátých let dodnes. Mezi dochované originální prvky patří mj. i neobvyklá nízká branka, oddělující kryté závětří před vstupem do domu od ulice.


AŠ – PK

Stavebník

Antonín Kurel

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně