Nájemní dům Marie Váchové
1931

Majerova 1962/6 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
GPS: 49.7285561N, 13.3695961E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Třípodlažní dům č. o. 6 v Majerově ulici si nechala vystavět Marie Váchová, manželka ředitele plzeňské záložny, roku 1931 – v témže roce, v němž byl realizován i vedlejší činžovní dům č. o. 8. Týž byl i stavitel – Antonín Štipl, jehož firma stavbu provedla během pouhých čtyř měsíců. Autor projektu zůstává neznámý (ačkoliv typografické řešení titulní strany výkresového paré je téměř totožné jako u zmíněného sousedního domu, který s největší pravděpodobností navrhl František Měsíček, tvarosloví i dispoziční řešení budovy postrádá důvtip, lehkost a přesvědčivost, vlastnosti charakteristické pro Měsíčkovu tvorbu). Projektová dokumentace byla nicméně opatřena – jak bylo tehdy obvyklé – razítkem stavební firmy.

Konzervativně řešené průčelí nájemního domu dynamizuje výrazný centrální rizalit schodiště lemovaný dvojicí zděných balkonů. Symetrický rozvrh fasády narušují pouze vrata do průjezdu, umístěného při západní hraně budovy. 

V objektu byly zájemcům k dispozici tři prostorné byty trojtraktového uspořádání – v každém ze tří nadzemních podlaží jeden. Zatímco v přízemí se nacházel třípokojový byt s kuchyní orientovanou do dvora, v prvním a druhém patře byly byty se čtyřmi obytnými místnostmi a kuchyní v uliční části. Do suterénu byl kromě sklepů a prádelny situován i obvyklý byt domovníka. Součástí návrhu byla také nakonec nerealizovaná garáž ve dvoře; obyvatelé domu pak pro parkování svých vozů využívali zmíněný průjezd (zpočátku k nelibosti úřadů, neboť tento prostor nebyl pro nový účel zkolaudován).

Dnešní stav budovy dobře odráží její původní podobu – chybějí pouze trojúhelné podkrovní vikýřky, odstraněné při výměně střešní krytiny, a v několika bytech i původní dřevěná okna.


OM

Stavebník

Marie Váchová

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně