Činžovní dům Marie Váchové
1929–1930

Majerova 1904/4 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
GPS: 49.7285839N, 13.3694428E
Architekt:
Stavitel:

Na sklonku dvacátých let se začala formovat zástavba navazující na honosný nárožní dům Karla Wanky (C6–1561), který ukončuje Majerovu ulici při křížení s Klatovskou třídou. Choť ředitele plzeňské záložny Marie Váchová si v letech 1929–1930 nechala na vedlejším pozemku vystavět první ze svých dvou sousedících činžovních domů. Stavbou pětipodlažního obytného domu pověřila stavitele Josefa Kroftu, původního vlastníka parcely.

Přestože výškově novostavba navázala na Wankův dům, její modernistické hladké průčelí s pásovými okny v rozměrném arkýři, jehož ploché zastřešení slouží jako terasa bytů v posledním podlaží, se od staršího domu se zdobným pláštěm výrazně odlišuje. (Výkres, v němž je fasáda vsazena do uliční fronty, naznačuje, že Josef Krofta, který v druhé polovině dvacátých let vlastnil několik navazujících pozemků, předpokládal stavbu čtyř domů.) S puristickým průčelím nekoresponduje banální dvorní fasáda s vystupující partií schodiště a vysokými obdélnými okny. Tradicionalistický charakter má i šikmá střecha s valbou v místě napojení sousedního domu.

Budova nabízela celkem šest nájemních bytů. V prvním a druhém patře to byly velkoryse a přísně symetricky koncipované třípokojové jednotky. Jejich dispozici „otevírala“ vstupní hala, z níž byly přístupné ložnice a jídelna v přední části (osvětlené čtyřkřídlými okny), kuchyně a pracovna v zadním traktu i komůrka služebné a toaleta uprostřed. Ve střední partii se nacházela rovněž koupelna, přístupná příhodně z ložnice. Výměnu vzduchu v koupelně a WC zajišťovaly světlíky. Do třetího a čtvrtého patra byly situovány vždy dva jednopokojové byty s obytnou místností obrácenou do ulice, s kuchyní orientovanou do dvora a koupelnou a záchodem ve střední části. V parteru měla být kromě sklepů, nahrazujících obvyklý suterén, a garsoniéry domovníka také garáž; místo ní však dostala přednost kancelář s vlastním sociálním zařízením. Ačkoliv budovu do dnešní doby nepoznamenal žádný podstatný stavební zásah, současná podoba pastelově barevného průčelí neprozrazuje původní koncept autora projektu, založený na kontrastu světle omítnutého arkýře a tmavého keramického obkladu fasády prvního až čtvrtého patra.


OM – PK

Stavebník

Marie Váchová

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně