Rodinné domy Bohumila Chvojky, Středostavovského stavebního a bytového družstva a Jaroslava Kostky a Karla Mastného
1928–1930

Majerova 1899, 1919, 1871, 1828 / 24, 22, 20, 18 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dvořákova (TRAM 4)
Poliklinika Bory (BUS 29)
GPS: 49.7282306N, 13.3708525E
Architekt:

Významný plzeňský architekt a profesor na České státní průmyslové škole Bohumil Chvojka, známý zejména svými projekty významných veřejných budov v Plzni (C1–1000, C1–1150, C3–1722 ad.), navrhl zkraje roku 1928 řadovou zástavbu čtyř malých nájemních a rodinných domů v Majerově ulici, které díky shodné výšce a rytmice příbuzných stavebních prvků tvoří jednotný architektonický celek. Výstavbu domů v letech 1928–1930 realizovali místní stavitelé a zároveň investoři dvou sekcí Jaroslav Kostka a Karel Mastný, kteří se pravděpodobně podíleli i na vypracování projektů domů č. o. 20–24. Zejména pro Karla Mastného nebyla spolupráce s Chvojkou na přelomu dvacátých a třicátých let neobvyklá; jeho nepopiratelné tvůrčí ambice prozrazuje například projekt tzv. Kroftových domů (C9–75), který Mastný s Chvojkou konzultoval.

Sám Chvojka s rodinou obýval dům č. o. 18, jehož formální pojetí ovlivněné dekorativismem v rámci celého souboru vyniká. Patrový dům s dvoutraktovou dispozicí a sedlovou střechou, realizovaný mezi červnem a prosincem 1928, architekt opatřil hladkou, avšak poměrně bohatě tvarovanou fasádou s probarvenou omítkou a umělým kamenem. Hlavní vstup s dvoukřídlovými dveřmi lemuje mělký plastický „portikus“, doplněný soustavou horizontálních nadokenních a parapetních říms a vertikálních lizén. Nad vstupem se vypíná podlouhlé tabulkové okno, osvětlující schodiště. Plocha okna původně tvořila výraznou dominantu asymetricky řešeného uličního průčelí, neboť byla vyplněna dekorativní barevnou vitráží (která naneštěstí zanikla během náletů za druhé světové války). V projektu architekt kladl důraz také na členění postranních oken a jejich černobílou barevnou kombinaci.

Částečně podsklepené, mírně vyvýšené přízemí Chvojkova domu mělo společenskou funkci. V zahradním traktu se nacházel velký obývací pokoj s polygonálním výklenkem a samostatný vstup do zahrady, směrem do ulice se obracela kuchyně a další provozní zázemí. První patro mělo naopak soukromý charakter – architekt do tohoto podlaží umístil jednak ložnici dětí a rodičů, jednak svoji pracovnu; patřila sem i koupelna a malý balkon při zahradním průčelí. Obdobně velkorysou dispozici – v tomto případě dokonce se šesti obytnými místnostmi – měl dům č. o. 22 koncipovaný pro jednu rodinu; domy č. o. 20 a 24 naproti tomu soustředily vždy tři menší byty a suterénní garsoniéru pro domovníka.

Dům č. o. 18 v současnosti vlastní příbuzní Bohumila Chvojky, kteří s úctou k jeho původnímu architektonickému řešení přistupují k postupné obnově budovy. Svůj charakter si do značné míry zachovávají i ostatní domy v souboru.


Stavebník

Jaroslav Kostka a Karel Mastný / Středostavovské stavební a bytové družstvo / Bohumil Chvojka

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně