Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni
1922–1924

Klatovská třída 1621/135, Máchova 1622, 1623, 1611, 1612, 1613, 1624, 1625, 1626 / 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 , Politických vězňů 1673/50 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Borský park (TRAM 4)
Borský park (BUS 23, 30, 32)
GPS: 49.7270497N, 13.3671242E
Klatovská třída 1621/135 (foto 01), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Klatovská třída 1621/135; Máchova 1622/1 (foto 02), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Máchova 1622/1 (foto 03), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Máchova 1623/3 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2015 Máchova 1623/3, 1611/5 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2015 Máchova 1624/11 (foto 06), autor: Rostislav Zapletal, 2015 Máchova 1626/15 (foto 07), autor: Petr Jehlík, 2015 Máchova 1625/13 (situace) Máchova 1625/13 (situace) Máchova 1625/13 (půdorys základů a sklepů) Máchova 1625/13 (půdorys přízemí) Máchova 1625/13 (půdorys I. patra) Máchova 1625/13 (půdorys II. patra) Máchova 1625/13 (půdorys III. patra) Máchova 1625/13 (půdorys krovu) Máchova 1625/13 (řez A — B) Máchova 1625/13 (řez C — D a řez E — F) Máchova 1625/13 (pohled) Máchova 1623/3 (situace) Máchova 1623/3 (půdorys základů a sklepů) Máchova 1623/3 (půdorys přízemí) Máchova 1623/3 (půdorys I. patra) Máchova 1623/3 (půdorys II. patra) Máchova 1623/3 (půdorys III. patra) Máchova 1623/3 (půdorys krovu) Máchova 1623/3 (řez A — B) Máchova 1623/3 (řez C — D) Máchova 1623/3 (řez E — F) Máchova 1623/3 (detaily říms) Máchova 1623/3 (pohled) Máchova 1612/7 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Máchova 1612/7 (půdorys základů a sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Máchova 1612/7 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Máchova 1612/7 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Máchova 1612/7 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Máchova 1612/7 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Máchova 1612/7 (půdorys krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Máchova 1612/7 (řez A — B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Máchova 1612/7 (řez C — D a E — F), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Máchova 1612/7 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Politických vězňů 1673/50 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Politických vězňů 1673/50 (půdorys suterénu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Politických vězňů 1673/50 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Politických vězňů 1673/50 (půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Politických vězňů 1673/50 (půdorys II. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Politických vězňů 1673/50 (půdorys III. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Politických vězňů 1673/50 (půdorys podkroví), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Politických vězňů 1673/50 (svislý řez A–B), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Politických vězňů 1673/50 (svislý řez C–D a detaily), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Politických vězňů 1673/50 (pohled do ulice), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni si ve své sociální politice kladla za cíl zajistit svým zaměstnancům kvalitní podmínky pro život a mj. tak posílit jejich loajalitu k podniku. Realizovala proto jak v meziválečné, tak v poválečné době výstavbu dělnických domů (například C7–234), obytných komplexů (C6–2273, C6–1609, C6–2309, C6–2315, C3–2322 ad.), ale i jeslí (C3–2329) či několika kantýn (C7–593).

Mezi početnými bytovými domy stavěnými Akciovou společností v období první republiky ponejvíce na území Říšského, později Jižního Předměstí architektonicky vyniká soubor deseti budov v západní části Máchovy ulice mezi Klatovskou třídou a ulicí Politických vězňů. Obytný komplex vznikl v letech 1922–1924 v blízkosti 14 dřevěných baráků nouzové kolonie, jež původně sloužila k ubytování dělníků Škodových závodů, kteří narukovali během první světové války (v roce 1919 společnost provizorní domy prodala obci a ta je postupně upravila na nouzové byty pro celkem 247 rodin). Projekt novostaveb vypracoval pravděpodobně architekt Bedřich Vrzal, jenž v dané době působil v podnikové stavební kanceláři. Realizaci komplexu Akciová společnost rozdělila mezi několik plzeňských stavebních firem.

Jádro souboru tvoří čtyřpodlažní budovy č. o. 1–15 v Máchově ulici, na něž navazují třípodlažní domy č. o. 135 na Klatovské třídě a č. o. 50 v ulici Politických vězňů. Výška nižších objektů reaguje na úroveň okolní starší zástavby (druhý uvedený dům má nicméně i čtvrté nadzemní podlaží „skryté“ v mansardě). Zatímco bohatě tvarované fasády několika staveb (Klatovská třída 135, Máchova 3), na nichž se uplatnily hrotité pilastry a další plastický dekor, prozrazují inspiraci předválečným architektonickým kubismem, průčelí dalších budov (Máchova 5, 7) stylově odpovídají spíše geometrické moderně, známé například z nájemních domů družstva Zádruha (C3–1671). Oba přístupy pak autor projektu spojil v exteriéru nárožních budov (Máchova č. o.1 a 15) – geometrickou modernu v podobě pravoúhlého „ústupkového“ členění i odkaz kubismu přítomný u trojice polygonálních, hloubkově tvarovaných atik v nárožích.

Domy s tradičním dvoutraktovým uspořádáním se schodištěm ve dvorní části byly patrně určeny podnikovým úředníkům, konstruktérům apod. Soustředily totiž zejména dvoupokojové a třípokojové byty téměř totožných dispozic. Součástí bytových jednotek byla kromě obytných místností (orientovaných do ulice) a kuchyně vždy i koupelna, samostatná toaleta, spíž i pokojík pro služebnou. V suterénu budov byly nájemníkům k dispozici sklepní kóje; podobně byly rozděleny i podstřešní prostory, kam byla umístěna rovněž prádelna.

V současné době se většina zmíněných domů nachází v dobrém, udržovaném stavu; výjimkou je pouze několik partií opadávající omítky. Původní architektonický ráz a proporce většiny domů však bohužel nenávratně narušily výrazné střešní vikýře probíhající v šířce celého průčelí. Zvlášť neblahé jsou tyto novodobé nástavby u obou rohových domů, kde potlačují hmotu i význam nároží, zdůrazněných krystalinicky zkosenými atikami.
 

AŠ – PK

Stavebník

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.