Soubor obytných domů pro zaměstnance Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a nájemního domu Pensijního fondu dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni
1922 / 1939–1940

náměstí Míru 1609/14, Politických vězňů 1609, 1610, 2270 / 2, 4, 6 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Poliklinika Bory (BUS 29)
GPS: 49.7296460, 13.3713269

Jedním z řady souborů čtyřpatrových nájemních domů, které v meziválečné době pro své zaměstnance nechaly vystavět Škodovy závody (tehdy nesoucí název Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni), je komplex budov v blízkosti nároží ulice Politických vězňů a náměstí Míru, realizovaný ve dvou fázích v roce 1922 a mezi lety 1939 a 1940. Ve dvacátých letech stavbu provedla známá stavební firma Müller & Kapsa (a to nejspíše podle vlastního návrhu, resp. podle projektu Stavební kanceláře Akciové společnosti), na sklonku třicátých let stavitelé Mandaus, Švajcr a spol.

Za využití výhod zákona o stavebním ruchu z roku 1922 byla realizována nejprve dvojice domů č. o. 2 a 4, obrácených do ulice Politických vězňů decentní klasicizující fasádou, zdobenou mělkým plastickým členěním s geometrickými rámci a pilastry. Výrazným prvkem propojujícím průčelí obou domů se stala průběžná římsa oddělující úroveň třetího a čtvrtého patra. Nároží domu č. o. 2 bylo směrem do náměstí Míru osazeno sociálně-civilistním reliéfem, neboť stavební komise požadovala „fasádu obrácenou k náměstí, pokud se týče její části blíže k rohu, kde nejsou projektována žádná okna, přiměřeněji vyřešiti“. Domy soustředily jednopokojové a dvoupokojové byty s obytnými místnostmi orientovanými do ulice. Bytové jednotky však nebyly vybaveny úplným hygienickým zázemím, ale pouze toaletami. Ve druhé polovině šedesátých let proto došlo k hromadné adaptaci, při níž bylo hygienické zázemí jednotlivých bytů doplněno koupelnami.

Na přelomu třicátých a čtyřicátých let byl soubor budov uzavřen nárožním nájemním domem č. o. 6 s malými jednopokojovými byty. Jeho střídmá klasicistní fasáda stylově i proporčně navázala na sousední zástavbu z první poloviny dvacátých let a záměrně se v její prospěch „zřekla“ nároků na moderní funkcionalistické pojetí, obdobně jako například u dalšího souboru činžovních „škodováckých“ domů mezi ulicemi Raisova, Dvořákova a Politických vězňů (C6–2273).

V nedávné době dům prošel částečnou rekonstrukcí, během níž byla vyměněna některá dřevěná okna za okna plastová.


Stavebník

Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni; Pensijní fond dělníků Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně