Obchodní a činžovní dům Antonína Vasky
1930–1931

Doudlevecká 417/17 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: U Radbuzy (TROL 10, 13, 14)
GPS: 49.7394461N, 13.3797969E
Architekt:
Stavitel:
Doudlevecká 417/17 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Doudlevecká 417/17 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Doudlevecká 417/17 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Doudlevecká 417/17 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2014 Doudlevecká 417/17 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2014 Doudlevecká 417/17, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (pohled, řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (situace 1931), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (pohledy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (půdorys sklepů, přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (půdorys I. patra, střecha), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Doudlevecká 417/17 (pohled, řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Majitel prosperujícího elektrozávodu Antonín Vaska si v roce 1930 nechal od plzeňského architekta a stavitele Rudolfa Pěchoučka vyhotovit plán na kompletní přestavbu barokního kupeckého domu č. o. 17 na Doudlevecké třídě. Pěchoučkova přestavba byla vskutku radikální – původně jednopatrovou budovu zvýšil o další dvě podlaží a její hmotu tak výrazně vyzdvihl nad okolní nízkou zástavbu, která charakterizuje tradiční obchodní spojnici centra města a Doudlevec dodnes. Lokální význam Vaskova a Pěchoučkova modernistického počinu nesnižuje ani fakt, že ve srovnání s několika bloky řadových domů a souborem velkých družstevních bytových domů, jež se v této oblasti postupně realizovaly od dvacátých let minulého století, šlo pouze o „akupunkturní“ zásah.

Fasádě funkcionalistických forem dominuje centrálně umístěný dvoupodlažní arkýř, obepnutý v prvním a druhém patře pásovým oknem a zakončený balkonem s plným zábradlím. Zatímco první patro původně zdůrazňoval keramický obklad, druhé a třetí patro zdobí mělký rám zdiva ve světlejším odstínu; do ustoupených ploch jsou pak vsazena rozměrná okna. Nad korunní římsou, která odděluje hmotu budovy od šikmé střechy, završuje kompozici hlavního průčelí atikový vikýř s oknem osvětlujícím podkrovní prostor. Tento drobný prvek, v jehož stupňovitém tvaru se moderna mísí s novoklasicismem, neodpovídá – stejně jako samotná sedlová střecha – ortodoxnímu pojetí funkcionalismu, zosobňuje však onu zpravidla uměřenou, rozvážnou, měkkou tvář plzeňské modernistické architektury.

V uličním traktu přízemí domu byla situována prodejna Vaskova elektrozávodu s velkými prosklenými výkladci, do dvora byly orientovány kanceláře. Administrativní místnosti i sklady se nacházely v prvním patře domu. Do druhého a třetího patra, jež byla určena k bydlení, autor projektu umístil pět jednopokojových a dvoupokojových bytů s kuchyněmi a příslušenstvím. Podkroví sloužilo jako společná prádelna a půda. Volnou plochu obou omítnutých převýšených štítů Antonín Vaska využil pro výrazný reklamní nápis Elektrozávod. Návrh včetně typografie provedl stavitel Pěchouček. Stavební a podnikatelské družstvo Plzeň v čele s Pěchoučkem vyprojektovalo pro Antonína Vasku také dvorní skladištní budovu, přístupnou přes průjezd při severním čele činžovního domu. Fasáda utilitární stavby je dělena pouze typizovanými dvoudílnými okny, která jsou v prvním patře usazena na jediné průběžné římse.

Přestože Vaskův dům v nedávné době získal nový nátěr ne zcela šťastné barevnosti, zachoval si řadu původních prvků a vposledku i celkový ráz, jež je ukázkou solidní funkcionalistické architektury plzeňské provenience.

 

LV / PK

Stavebník

Antonín Vaska

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně