Nájemní dům Václava a Elišky Krškových
1939–1940

Lukavická 2284/14 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Zimní stadion (TROL 10, 13, 14)
Chodské náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7392750N, 13.3755394E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Dvoupatrový dům č. o. 14 v Lukavické ulici, realizovaný na sklonku třicátých let podle plánů místního architekta a stavitele Josefa Sedláka, je součástí modernistické zástavby severozápadního koutu Doudlevecké čtvrti. Průčelí budovy zdobí světlý keramický obklad z úzkých pásků, typických pro danou dobu i plzeňský region, bohatý na kaolin. Estetický účin fasády je podpořen důsledným uplatněním symetrie, jíž je podřízen centrálně situovaný vchod i převýšený rizalit, jehož horní partie tvoří rozměrný vikýř v šikmé střeše. Hladce omítnutou plochu rizalitu člení pouze trojdílná dřevěná okny s keramickým obkladem parapetů, ostění i nadpraží.

Původní charakter domu dnes oslabují místy nepůvodní výplně otvorů včetně garážových vrat. Symetrickou koncepci průčelí pak narušuje menší novodobý vikýř v jižní části objektu.

 

LV

Stavebník

Václav a Eliška Krškovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně