Nájemní dům Rudolfa Pěchoučka
1939

Čelakovského 2232/17, Radobyčická 2232/21 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Zimní stadion (TROL 10, 13, 14)
GPS: 49.7380922N, 13.3775014E
Architekt:
Stavitel:

Na první pohled nenápadný dvoupatrový nájemní dům na rohu Radobyčické a Čelakovského ulice pro sebe navrhl plzeňský stavitel Rudolf Pěchouček. Jeho firma Stavopodnik začala se stavebními pracemi v březnu 1939 a již v červenci téhož roku budovu dokončila. Hladké nezdobné průčelí s hlavním vstupem, obrácené do Čelakovského ulice, autor projektu nad úrovní parteru zvýraznil mohutným arkýřem, prolomeným v každém patře dvojicí pravoúhlých trojkřídlých oken. Stejný motiv předloženého, tentokrát jednoosého arkýře zopakoval i na druhé uliční fasádě. K soudobým modernistickým trendům se plzeňský architekt přihlásil také zaobleným nárožím, jehož křivku ještě zdůraznil vysazenou korunní římsou, a především střešní nástavbou s plochou střechou. Strohé puristické tvarosloví hlavních průčelí Pěchouček oživil barevným keramickým obkladem soklu a okenních špalet, zatímco dvorní fasádu prolomil v úrovni mezipodest trojicí balkonů s železným trubkovým zábradlím.

Do suterénu nájemního domu architekt situoval skromný byt domovníka a prádelnu se sklepy, do přízemí i vyšších podlaží pak vždy garsoniéru a dva jednopokojové či dvoupokojové byty s kuchyní, koupelnou, spíží a toaletou. Jednopokojový byt s příslušenstvím umístil také do podkroví.

 

AK

Stavebník

Rudolf Pěchouček

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně