Tiskárna Českého denníku
1911

Hankova 1455/6 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Zimní stadion (TROL 10, 13, 14)
GPS: 49.7360008N, 13.3795347E
Architekt:

Budova tiskárny Českého deníku (dnes tiskárny NAVA TISK, spol. s r. o.) je dokladem přetrvávajícího industriálního charakteru Doudlevecké čtvrti, v níž během rozmachu Plzně coby průmyslového centra našla své místo řada technických staveb. Objekt zároveň odráží dlouhou tradici novodobého tiskařského průmyslu v Plzni, sahající až do sedmdesátých let 19. století, kdy místní podnikatel Jan Robert Port zakoupil tiskárnu Ignáce Scheibla a s ní také redakci listu Plzeňské noviny, které vycházely od roku 1864.

Portovi dědicové podnik spojili s tiskárnami Josefa Císaře a Theodora Venty, založili Závody pro průmysl tiskařský a papírnický a rozhodli se vybudovat nové sídlo firmy. Pro jednopatrovou železobetonovou stavbu situovanou na nároží ulic Hankovy a Plovární byl první projekt vypracován roku 1911 plzeňskou stavební firmou Müller & Kapsa. Navzdory průmyslové povaze budovy zakončené rovnou střechou byl její plášť původně členěn ozdobnými atikami a plastickým secesním dekorem s typickými sovími maskarony, místy dochovanými dodnes. Stavba zastřešila knihárnu, ruční sazárnu, strojovnu a kotelnu. Základem dispozice nicméně byla obdélná patrová hala, v níž se nacházely grafické lisy. Tento prostor budící dojem rozlehlé zasklené dvorany byl lemován železobetonovými „arkádami“ s otevřenými polygonálními oblouky.

Po roce 1948, kdy byl podnik zestátněn a dále fungoval pod názvem Grafické závody, Pour a spol. v Plzni, Národní správa, došlo k mnoha stavebním úpravám, které narušily původní architektonický ráz budovy. V lisařské dvoraně například byly zaskleny železobetonové „empory“ a původní celistvě zasklené segmentové zastřešení bylo předěleno šesti trámy, mezi nimiž vznikly úzké světlíky.

 

Stavebník

Závody pro průmysl tiskařský a papírnický

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně