Bytové domy Stavebního družstva pro Plzeňsko a Stříbrsko v Plzni
1948–1950

Žižkova 2300, 2323 / 59, 61 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Náměstí Míru (BUS 29)
GPS: 49.7305386N, 13.3688831E
Architekt:
Žižkova 2300/59 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Žižkova 2300/59 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Žižkova 2300/59 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2300/59 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2300/59 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2300/59 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2300/59 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2300/59 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2300/59 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2300/59 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2300/59 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (příčný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (podélný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2323/61 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Stavebník

Stavební družstvo pro Plzeňsko a Stříbrsko v Plzni

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně